25. 2. 2020
Koronavírus: otázky a odpovede (informuje Úrad verejného zdravotníctva)

Ubezpečujeme verejnosť, že ÚVZ SR epidemiologickú situáciu podrobne sleduje a priebežne informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. Informácie zverejňuje na svojej oficiálnej stránke www.uvzsr.sk a na sociálnych sieťach.


Aký je pôvodca nákazy koronavírusu 2019-nCoV?
Ako pôvodca nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať. Vo všeobecnosti však pôvodcom koronavírusu môžu byť kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok, či dokonca mačky alebo psy, ale aj hady a netopiere. Prenos koronavírusu z človeka na človeka bol potvrdený.

Aké sú prejavy ochorenia na nový koronavírus?

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14 dní.

Ako sa lieči ochorenie spôsobené novým koronavírusom?

Liečba je symptomatická. Overená očkovacia látka proti novému koronavírusu 2019-nCoV zatiaľ neexistuje.

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím?
Na Slovensku doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia vyvolaného 2019-nCoV. Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie.

V prípade, ak ste neboli v krajinách, kde sa nový koronavírus nachádza, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Aké preventívne opatrenia prijalo Slovensko v súvislosti s novým koronavírusom?
•    Slovensko podrobne sleduje situáciu týkajúcu sa nového koronavírusu 2019-nCoV a je pripravené ju zvládnuť v prípade, že sa na našom území výskyt nového koronavírusu potvrdí. Situáciu máme pod kontrolou, uskutočňujeme všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí.
•    Hlavný hygienik SR vypracoval a zaslal usmernenie všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a kľúčovým rezortom s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vypracoval postup na laboratórnu diagnostiku ochorenia a návod na odber biologického materiálu.
•    Predseda vlády SR oznámil, že sa preveruje pripravenosť jednotlivých rezortných zložiek v prípade riešenia krízových situácií. Ide o cvičenia na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave a hraničných priechodoch v Čiernej nad Tisou a Vyšnom Nemeckom. Rovnako ide o cvičenia v ôsmich krajských nemocniciach za účasti záchranárskych zložiek so zameraním sa na špeciálnu izoláciu a hospitalizáciu pacienta.
•    Boli zriadené informačné tabule s témou prevencie proti novému koronavírusu na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave, cestujúci majú rovnako k dispozícii dva druhy letákov pre osvetu a informovanosť. Rezort zdravotníctva sa o situácii na letisku informuje a pristupuje operatívne k potrebným krokom.
•    K otázkam verejnosti o novom koronavíruse bolo zriadené call centrum na Úrade verejného zdravotníctva SR a na všetkých krajských regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR.

Ubezpečujeme verejnosť, že ÚVZ SR epidemiologickú situáciu podrobne sleduje a priebežne informuje kľúčové rezorty, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a odbornú i laickú verejnosť. Informácie zverejňuje na svojej oficiálnej stránke a na sociálnych sieťach.
 
Môže mi v prevencii proti novému koronavírusu pomôcť očkovanie proti chrípke?
Očkovanie proti chrípke je vhodné, pretože chráni počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne znamená vysoké riziko komplikácií.

Objednávam si tovar v rozličných oblastiach sveta. Môže sa nákaza preniesť prostredníctvom poštových zásielok?
Pri nákupoch na internete je dodacia lehota z ázijských krajín (napr. z Číny) obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá sa, že by vírus prežíval na plochách taký dlhý čas. Riziko šírenia nového koronavírusu z výrobkov alebo obalov je teda v tomto prípade veľmi nízke.
K uvedenej téme vydala stanovisko aj Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky z ázijských krajín sú bezpečné. Bližšie informácie tu:
https://www.posta.sk/subory/40128/2020_29_01_bezpecnost-zasielok-odosielanych-z-azie_final_web.pdf

Je potrebné preventívne dodržiavať nejaké hygienické návyky?
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:
•    umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nemáte k dispozícii mydlo a vodu, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
•    nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa ani úst
•    zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
•    vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
•    ak ste chorý, liečte sa doma
•    zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

Odporúčania pre cestovateľov
•    kontrolovať’ svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu zo zasiahnutej oblasti (kašeľ, bolest’ hrdla, dýchavičnosť’, horúčka)
•    v prípade klinických príznakov do 14 dní po návrate je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze. Ak je nevyhnutné poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi, je potrebné kontaktovať operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (všeobecný lekár a záchranári postupujú v uvedenej situácii s dôrazom na dodržiavanie potrebných preventívnych opatrení tak, ako sú uvedené v Usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV).

Dá sa na Slovensku testovať na prítomnosť koronavírusu v organizme?
Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), ďalší postup liečby určí príslušné infektologické pracovisko. Laboratórnu diagnostiku zabezpečuje Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

Je najväčším rizikom cestovanie?
Vzhľadom na súčasnú celosvetovú migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie (kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) môže byť každé cestovanie rizikové – napríklad pobyt v letiskovej hale, na palube lietadla a pod. Preto treba zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

Pomôže mi nosenie ochranného rúška?
V oblasti, kde ešte nový koronavírus nebol zaznamenaný, nosenie ochranného rúška alebo respirátora nie je potrebné. Ak však máte obavy, môžete ho nosiť preventívne, vo vašej blízkosti sa môže vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu pohybovať osoba s iným respiračným ochorením. V zahraničí, v oblastiach, kde je potvrdených viacero prípadov ochorenia s väčším počtom osôb (letiská, stanice, obchodné centrá, námestia) odporúčame požívať respirátory.

Kde sa môžem bližšie informovať o novom koronavíruse?
Naši odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa nového koronavírusu na Call centre s nepretržitou prevádzkou

Telefonické linky pre verejnosť
•    Úrad verejného zdravotníctva SR:
0917 222 682

•    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica:
0918 659 580

•    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava:
0917 426 075

•    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra:
 0948 495 915

•    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava:
0905 903 053

•    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín:
0911 763 203

•    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice:
0918 389 841

•    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov:
0911 908 823

•    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina:
0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR


Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok