7. 3. 2022
Kontakty na organizácie pôsobiace v problematike násilia na území BSK
Obetiam trestných činov a ženám zažívajúcim násilie poskytuje na území Bratislavského samosprávneho kraja pomoc viacero organizácii. V priloženom PDF súbore nájdete telefonické nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie a pre obete trestných činov, kontakty na organizácie poskytujúce pomoc ambulantnou formou a kontakty na zariadenia  núdzového  bývania  v zmysle  zákona  č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách  a o  zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
-red- 
 
Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok