7. 3. 2022
Kontakty na organizácie pôsobiace v problematike násilia na území BSK
Obetiam trestných činov a ženám zažívajúcim násilie poskytuje na území Bratislavského samosprávneho kraja pomoc viacero organizácii. V priloženom PDF súbore nájdete telefonické nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie a pre obete trestných činov, kontakty na organizácie poskytujúce pomoc ambulantnou formou a kontakty na zariadenia  núdzového  bývania  v zmysle  zákona  č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách  a o  zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
 
 
-red- 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok