1. 7. 2014
Koniec školského roka na Dérerke

Aj cesta môže byť cieľom. Životnú cestu školy lemujú míľniky školských rokov. Dérerka minula svoj osemdesiaty prvý s označením 2013/14. Úspešný školský rok všetci spoločne zavŕšili po jedenásty raz slávnostnou školskou akadémiou 25. júna. Žiaci so svojimi pedagógmi bilancovali, hodnotili, tešili sa zo svojich úspechov.

V programe sa predstavili druháci veselou pesničkou, Sabina Sedláková zarecitovala prózu Ondreja Sliackeho o veľkej láske dcéry k oteckovi, odzneli literárne práce ocenené na celoslovenskej úrovni, Zuzana Ondriašová a Eliana Prsteková zaspievali ľudové piesne, ktorými nás reprezentovali v súťaži Slávik Slovenska, o svojej činnosti porozprávali členovia prírodovedného krúžku, tretiaci a štvrtáci hovorili o fantastických dňoch strávených v netradičnej škole na Ranči u Edyho pri Námestove.

Záver školskej akadémie patril najúspešnejším spomedzi 643 žiakov. Terézia Sopóciová, riaditeľka školy, knihou odmenila 52 jednotlivcov. Medzi nimi žiaria aj štyri úspechy na národnej úrovni. Sarah Richter sa výkonom 70,45 m stala majsterkou Slovenska v hode kriketovou loptičkou. Adriána Vozárová získala 1. miesto medzi šachistkami do 10 rokov. Siedmak Martin Haba sa v literárnej časti súťaže Solúnski bratia umiestnil na 2. mieste a vo filatelistickej olympiáde obsadil 3. miesto.

Ocenené boli aj kolektívy. Naši hádzanári sa prebojovali do celoslovenského kola a skončili na štvrtom mieste. Žiaci II. A sa s úspechom zapojili do viacerých výtvarných súťaží. Svojimi multimediálnymi prácami v anglickom jazyku zaujali žiaci 4. A a 5. B v okresnom kole medzinárodného projektu Európa v škole. 27. júna 2014 nadišiel slávnostný záver školského roka. A ten sa niesol v radostnom očakávaní voňavých prázdninových dní i v smútku z rozlúčky.

12 piatakov bude pokračovať v osemročnej forme gymnaziálneho štúdia, jedna žiačka sa stane študentkou Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Traja ôsmaci a jedna deviatačka nastúpia do bilingválnych gymnázií. Študentmi gymnázií bude i 14 tohtoročných deviatakov, dvadsiati štyria žiaci si vybrali maturitné odbory v rôznych SOŠ. Siedmi deviataci si zvolili trojročné odbory. Všetkým zostáva zapriať príjemné dni voľna a v budúcom školskom roku veľa síl i úspechov. 

Text, foto: K. Habová

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok