29. 6. 2012
Koniec povoleniek

Od 1. júla môžu ísť cyklisti, hubári aj výletníci do vojenských lesov okolo Malaciek aj bez povolenia. Obdobie špeciálnych povolení na vstup do vojenských lesov sa totiž končí. Prechádzky v lesoch však nebudú úplne bez obmedzení. Treba sledovať plán vojenských činností a cvičení, aby ste sa z prechádzky vrátili bezpečne a zdraví.

1.  júla nadobúda účinnosť novela zákona o vojenských obvodoch. Novela nanovo definuje vojenský obvod, spôsob jeho využívania a označenia. Novela ďalej upravuje podmienky trvalého, prechodného alebo dočasného pobytu na území vojenského obvodu. Definuje tiež povinnosti fyzickej osoby pred vstupom a po vstupe na takéto územie a dôsledky spôsobenia škody na území fyzickou alebo právnickou osobou.

Podľa novely môžeme vstupovať do vojenských obvodov bez povolenia na maximálne 24 hodín. Na dlhší pobyt je potrebné povolenie, ktoré vydáva Ministerstvo obrany SR.

Občania sú povinní rešpektovať dočasné zákazy vstupu do vojenského obvodu, ktoré sú  vyhlasované v čase cvičení. Informácie o nich zverejňujeme v mestských médiách. Podľa zákona je fyzická osoba povinná zistiť si takéto informácie ešte pred vstupom na územie vojenského obvodu.

Ľudia vstupujúci na územie vojenského obvodu sú taktiež podľa novely povinní rešpektovať pokyny vyplývajúce z tabúľ, dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov a poslúchnuť pokyny osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.

Vo vojenskom obvode je zakázané manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami, ako aj zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry. Zakázané je tiež vstupovať do ohradených častí a poškodzovať štátny majetok a vykonávať činnosť narúšajúcu obranu a bezpečnosť štátu.

Za priestupky podľa nového znenia zákona hrozí pokuta od 100 do 1 000 eur, pričom ministerstvo nebude zodpovedné za poškodenie zdravia ani škodu, ktoré vzniknú osobe v dôsledku nerešpektovania zákona.

– text: mija, tabu; foto: otano –

http://www.mosr.sk/nove-pravidla-pre-vstup-do-vojenskych-obvodov/


Oznámenie o používaní ostrej munície

V mesiaci júl 2012 sa vo Vojenskom výcvikovom priestore Kuchyňa uskutoční činnosť s použitím ostrej munície v dňoch 9., 16. 7. 2012.

Týmto upozorňujeme občanov, že vstup do spomínaného priestoru znamená reálne ohrozenie života!

Spresnenie techniky: streľba samohybnou húfnicou Zuzana.

-ts-

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok