9. 7. 2013
Konečne patríme do 21. storočia

Drvivá väčšina mesta Malacky má konečne kanalizáciu, a tak si môžeme povedať, že aspoň v tomto smere patríme do 21. storočia. Dať ľuďom život, aký sa na toto obdobie patrí, sa rozhodla Európska únia ešte pred pár rokmi. Stanovila, že do konca roku 2015 zmiznú žumpy a všetky obce budú mať riadnu kanalizáciu.

Začali sme pred rokom
V krajinách únie sa teda vo veľkom začalo s výstavbou kanalizácie, výnimkou nebolo ani Slovensko (V roku 2011 mala vybudovanú verejnú kanalizáciu len tretina našich miest a obcí. Zvyšok vypúšťal splašky do žúmp, prípadne priamo do pôdy či potokov). V Malackách sa práce začali v júni 2012 a plánované boli na 16 mesiacov. Teraz finišujú, väčšina kanalizácie už je vybudovaná, robotníci opravujú cesty, chodníky a zelené pásy poškodené pri prácach. To si neraz vyžaduje obmedzenie dopravy. Aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke. Doprava je vždy obmedzená tak, aby bol zabezpečený prejazd pre záchranárov či hasičov.

Do pôvodného stavu
Zhotoviteľ stavby je povinný vrátiť všetko do pôvodného stavu. To znamená, že cesty a chodníky poškodené pri prácach musí opraviť tak, aby vyzerali, ako pred začatím prác. Prioritu majú samozrejme cesty, potom prídu na rad chodníky. Pri oprave ciest sa väčšinou robí najprv jeden jazdný pruh, potom druhý, všetko však závisí od konkrétnej situácie.

Hodnota domov stúpa
Projekt s oficiálnym názvom Záhorie, Malacky – odkanalizovanie a mottom  “Investícia do vašej budúcnosti“ je míľnikom v histórii mesta. Je jedným z najväčších projektov v histórii mesta, má hodnotu  vyše 14 a pol milióna eur a Malackám prinesie viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Cieľom je vyššia kvalita života občanov a lepšia ochrana životného prostredia. Odkanalizovaním sa zníži znečisťovanie podzemných vôd a pôdy, a tým sa zlepší životné prostredie. Zvýši sa hodnota domov pripojených na kanalizáciu a kvalita života ich obyvateľov.

Čakáme na kolaudáciu
Na novú kanalizáciu  je možné pripojiť sa až po kolaudačnom konaní. O tomto termíne vás budeme včas informovať. Dovtedy vám odporúčame dať si zrealizovať pripojenie na kanalizáciu. Je len na vás, či to zvládnete sami alebo si zavoláte na pomoc niektorú zo spoločností, ktoré také práce vykonávajú. Čo všetko budete k pripojeniu potrebovať a koľko to bude stáť, záleží od tej-ktorej firmy. Pripomíname, že prípojky z hlavnej vetvy boli naprojektované a robené po hranicu verejného priestranstva (nie súkromného pozemku).

Po výstavbe prípojky treba informovať Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (prevádzkovateľ kanalizácie) o dátume pripojenia a  stave vodomeru, aby nedošlo k nedorozumeniam spojených so začiatkom fakturácie stočného. Cenník vodného a  stočného nájdete na www.bvsas.sk alebo telefonicky na 0850 123 122.
––––––––––––––––––––––––––––––
Kanalizačná prípojka = úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov nehnuteľnosti až po zaústenie do verejnej kanalizácie.

Z histórie po súčasnosť

Malacky boli doteraz odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 kilometrov. Začala sa budovať v 60. rokoch a bolo na ňu napojených  14 936 obyvateľov zo 17 887, t.j. 83,5%. Novú kanalizáciu dostali mestské časti a ulice: lokalita východ – Majer, lokalita východ – priemyselná zóna, lokalita juh – po oboch stranách štátnej cesty I/2 od potoku Malina, lokalita západ – od Kozej ulice smerom do Kostolišťa. Predmetom stavby je kanalizácia, čerpacie stanice, domové prípojky, NN prípojky, prekládka vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie a čerpacie stanice.

Nový projekt
Kým tento projekt sa pomaly končí, mesto už má na stole ďalší. Týka sa tých domov či častí ulíc, ktoré doteraz do projektu odkanalizovania neboli sú zahrnuté. Väčšinou ide o nové domy, ktoré v čase vzniku projektu ešte nestáli alebo neboli skolaudované, ale ide aj o niekoľko domov, ktoré neboli do projektu zahrnuté pre technické či iné dôvody. Primátor Jozef Ondrejka: „Tento projekt vznikal neštandardne, zabezpečovala ho Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá neskôr mestu postúpila práva a povinnosti. Dostali sme hotový projekt, ktorý sme už nemohli meniť. Až počas realizácie sme zistili množstvo vecí, napríklad aj to, že niektoré neekonomické vetvy BVS z projektu vypustila.“ Začiatok realizácie nového projektu je plánovaný na jeseň.

––––––––––––––––––––-

Odkanalizovanie v meste Malacky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 z roku 2009.
Celé uznesenie nájdete na www.malacky.sk v časti mesto → samospráva → všeobecne záväzné nariadenia → rok 2009 → VZN č. 6 / 2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky.

Účelom tohto nariadenia (ďalej VZN) je určenie spôsobu pripojenia vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, na vybudovanú verejnú kanalizáciu na území mesta Malacky v záujme zdravého spôsobu života obyvateľov a zlepšenia životného prostredia.

––––––––––––––––––––––-

Základné informácie o projekte:
NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie

MOTTO: Investícia do vašej budúcnosti

DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom firmy STRABAG, spol.s r. o., a  Combin, spol. s r. o., Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 € a pokrýva 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 €, pokrýva mesto Malacky.

text: M. Janotová, foto: T. Búbelová

 

Ďalšie
Šport
20. 5. 2024
Záhoráci s prvým víťazstvom v Ligovom pohári

Hádzanári HC Záhoráci Stupava/Malacky si vo 4. kole Ligového pohára Niké Handball extraligy…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok