6. 11. 2018
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 - Kto môže voliť a ako postupovať vo volebnej miestnosti
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h. Právo voliť má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


Ako postupovať vo volebnej miestnosti

1. po vstupe do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca, 

2. dostanete dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte vlastnoručným podpisom, 

3. vybraného kandidáta volíte krúžkovaním: na primátora mesta Malacky jedného, na poslancov jedného, dvoch, maximálne troch vo svojom volebnom obvode, 

4. oba hlasovacie lístky vložíte do spoločnej obálky, ktorú vhodíte do volebnej urny, 

5. nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte do určeného boxu 
(v opačnom prípade sa dopustíte priestupku s pokutou 33 €).    

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok