17. 7. 2009
Komunitný plán zlepší sociálne služby

Mesto Malacky začína podnikať prvé kroky, ktoré povedú k vytvoreniu tzv. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010 – 2013. V konečnej fáze pôjde o záväzný dokument, ktorý vznikne vďaka spolupráci verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území nášho mesta v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Významnou súčasťou komunitného plánu bude zoznam verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Malackách s uvedením ich kontaktných údajov. Ich spolupráca na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb je dobrovoľná. Prispeje však k lepšej orientácii v sieti  zariadení, ktoré ľuďom poskytujú v rozličných oblastiach a rozličným spôsobom sociálnu pomoc.   

Výzva pre subjekty pôsobiace v sociálne oblasti

Mesto Malacky vyzýva všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v meste Malacky, ktorí majú záujem aktívne spolupracovať pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb a o evidenciu svojho subjektu v zozname poskytovateľov, aby vyplnili Dotazník pre organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta Malacky a poslali ho na adresu uvedenú v dotazníku do 31. 8. 2009.
Ďakujeme za spoluprácu.

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok