5. 6. 2015
Komunitný plán sociálnych služieb
Vážení obyvatelia Malaciek,
Mesto Malacky v súčasnosti pripravuje záväzný dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby a tiež zabezpečiť dostupnosť a rozvoj sociálnych služieb podľa potrieb obyvateľov mesta a predovšetkým skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb.

V súvislosti s prípravou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020 sme pre vás ako prijímateľov sociálnych služieb opäť pripravili prieskum formou dotazníka, v ktorom máte možnosť vysloviť svoj názor na ďalší rozvoj mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité na spracovanie cieľov a priorít komunitného plánovania sociálnych služieb v našom mesta na ďalšie obdobie.

Prieskumu verejnej mienky sa môže zúčastniť každý občan s trvalým pobytom v meste Malacky. Vyplnený dotazník môžete doručiť e-mailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v dotazníku najneskôr do 30. júna 2015.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dotazník mesta Malacky pre prijímateľov sociálnych služieb (.pdf, .doc)

MsÚ
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok