5. 6. 2015
Komunitný plán sociálnych služieb
Vážení obyvatelia Malaciek,
Mesto Malacky v súčasnosti pripravuje záväzný dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby a tiež zabezpečiť dostupnosť a rozvoj sociálnych služieb podľa potrieb obyvateľov mesta a predovšetkým skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb.

V súvislosti s prípravou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020 sme pre vás ako prijímateľov sociálnych služieb opäť pripravili prieskum formou dotazníka, v ktorom máte možnosť vysloviť svoj názor na ďalší rozvoj mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité na spracovanie cieľov a priorít komunitného plánovania sociálnych služieb v našom mesta na ďalšie obdobie.

Prieskumu verejnej mienky sa môže zúčastniť každý občan s trvalým pobytom v meste Malacky. Vyplnený dotazník môžete doručiť e-mailom, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v dotazníku najneskôr do 30. júna 2015.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dotazník mesta Malacky pre prijímateľov sociálnych služieb (.pdf, .doc)

MsÚ
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok