21. 9. 2023
Komunitné centrum začína svoju činnosť

Komunitné centrum (KC), ktoré vzniklo pri Centre voľného času na Ulici Martina Rázusa, začína svoju činnosť. Centrum voľného času bude pri prevádzkovaní KC nadväzovať spoluprácu s rôznymi organizáciami. V stredu 13. septembra zástupcom týchto organizácií predstavili priestory a vybavenie.

Komunitné centrum je miestom pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, pre deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín, ale je aj pre bežnú populáciu. „Komunitné centrum je pre každého. Poskytuje komplexné, odborné a iné činnosti i aktivity jednotlivcom, rodinám a aj celej komunite. Ide o spoločný priestor pre celú sídelnú komunitu mesta a okolia. Cieľom komunitného centra je zapojiť bežnú populáciu do aktivít tak, aby dochádzalo k prepájaniu rôznych sociálnych či iných skupín,“ vysvetľuje pracovníčka KC Adriana Havlíková.

Prízemnú časť KC tvorí multifunkčná sála s malým pódiom, výťah a sklady. Priestor bude slúžiť na pohybové aktivity a spoločné stretnutia detí i celých rodín. Na hornom podlaží sa nachádzajú miestnosti na rôzne terapie (muzikoterapia, arteterapia a i.). V centre sa bude poskytovať aj sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a pomoc pri príprave na školské vyučovanie. Centrum okrem toho bude zabezpečovať záujmovú činnosť či praktické vzdelávanie (kurzy, školenia).

„Priestory Komunitného centra sú krásne, voňajú novotou a otvárajú svoje dvere všetkým klientom. Poskytovanie sociálnych služieb je pre naše mesto jednou z priorít. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že v meste i okolí máme ohrozené či sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva – v tomto nie sme oproti iným mestám či obciam na Slovensku výnimkou.  Aj preto sa teším z nového Komunitného centra. Verím, že sem povedú kroky aj tzv. väčšinovej spoločnosti, aby sa tu vytvorilo to, čo máme v názve – pekná, užitočná a zmysluplná komunita,” hovorí prednostka Mestského úradu Malacky Ľubica Čikošová. 

 Na prezentáciu začínajúcej činnosti centra prijali pozvanie zástupcovia týchto organizácií: Klub zdravotne znevýhodnených, Reedukačné centrum Veľké Leváre, Komunitné centrum v Plaveckom Štvrtku, Spojená škola, Svitanie, Vstúpte, ÚPSVaR Malacky, Červený kríž v Malackách, Šanca pre deti, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie i Mestské centrum sociálnych služieb.

Komunitné centrum je zariadením bez právnej subjektivity. Ide o vnútornú organizačnú jednotku začlenenú pod Sekretariát úradu MsÚ Malacky, ktorý vedie prednostka MsÚ. Na vznik komunitného centra dostalo mesto nenávratný finančný príspevok 370 288 €. 

Otvorené je každý pracovný deň od 8.00 – 17.00 h.

Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

Text: -red-, foto: -nj-, -otano-,

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok