10. 7. 2009
Komunikácia s úradom už aj elektronicky

Od 1. júla tohto roka je zákonnou povinnosťou orgánov verejnej moci poskytovať občanom služby prostredníctvom elektronickej podateľne a do šiestich mesiacov oznámiť Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby elektronickú adresu svojej elektronickej podateľne. Na tej budú úrady prijímať podania vo forme elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.

Keďže vybudovanie elektronickej podateľne v zmysle zákona o elektronickom podpise je pre mestá a obce finančne mimoriadne náročné, Malacky využili ponuku Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorá spustila k 1. 7. novú službu, pomocou ktorej elektronická podateľňa Ústredného portálu verejnej správy (www.upvs.gov.sk) umožní príjem všeobecných podaní od občanov  pre tie organizácie a inštitúcie verejnej správy, ktoré o to prejavia záujem. Malacky o túto službu požiadali a sú pripravené ju poskytovať.   

Občania či právnické subjekty,  ktoré chcú prostredníctvom elektronických podaní komunikovať so samosprávou v Malackách, sa musia zaregistrovať na Ústredný portál verejnej správy a ich podanie bude elektronicky presmerované do Malaciek tak, akoby mesto malo samostatnú elektronickú podateľňu. Tento spôsob zabezpečenia služieb e-governementu predstavuje pre mesto významnú úsporu a zároveň spĺňa podmienky modernej obojsmernej komunikácie s občanmi.

T. Búbelová

Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok