10. 7. 2009
Komunikácia s úradom už aj elektronicky

Od 1. júla tohto roka je zákonnou povinnosťou orgánov verejnej moci poskytovať občanom služby prostredníctvom elektronickej podateľne a do šiestich mesiacov oznámiť Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby elektronickú adresu svojej elektronickej podateľne. Na tej budú úrady prijímať podania vo forme elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.

Keďže vybudovanie elektronickej podateľne v zmysle zákona o elektronickom podpise je pre mestá a obce finančne mimoriadne náročné, Malacky využili ponuku Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorá spustila k 1. 7. novú službu, pomocou ktorej elektronická podateľňa Ústredného portálu verejnej správy (www.upvs.gov.sk) umožní príjem všeobecných podaní od občanov  pre tie organizácie a inštitúcie verejnej správy, ktoré o to prejavia záujem. Malacky o túto službu požiadali a sú pripravené ju poskytovať.   

Občania či právnické subjekty,  ktoré chcú prostredníctvom elektronických podaní komunikovať so samosprávou v Malackách, sa musia zaregistrovať na Ústredný portál verejnej správy a ich podanie bude elektronicky presmerované do Malaciek tak, akoby mesto malo samostatnú elektronickú podateľňu. Tento spôsob zabezpečenia služieb e-governementu predstavuje pre mesto významnú úsporu a zároveň spĺňa podmienky modernej obojsmernej komunikácie s občanmi.

T. Búbelová

Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok