28. 1. 2015
Komisií pri MsZ bude sedem

Na prvom pracovnom zasadnutí MsZ poslanci prerokovali návrh na zriadenie komisií, ktoré sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva, a zvolili ich členov z radov poslancov. Ďalších členov komisií budú vyberať ich predsedovia samostatne.

Oproti minulému volebnému obdobiu máme o jednu komisiu menej. Bývalá Komisia pre financie a rozpočet bola zlúčená s Komisiou pre správu majetku a legislatívu. Vznikla tak Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku. V rámci programu si dlhšiu debatu vyžiadala práve voľba predsedu spomínanej komisie. Na základe doterajších skúseností a vzdelania sa o pozíciu uchádzali bývalý primátor a terajší poslanec Jozef Ondrejka a poslankyňa Zuzana Baligová. Napokon sa poslanci zhodli a predsedom sa stal Jozef Ondrejka.

Polemiku vyvolala aj otázka, koľko členov by mali mať jednotlivé komisie. Poslanci sa dohodli na maximálnom počte členov 11 s tým, že každý predseda komisie si určí počet sám. Konečné zloženie komisií sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí MsZ, po ktorom budú môcť začať s činnosťou.

Zoznam komisií pri MsZ
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – predseda Pavol Tedla, podpredseda  Anton Pašteka, členovia Peter Ondruš, Daniel Masarovič
Komisia pre kultúru a cestovný ruch – predsedníčka Katarína Trenčanská, podpredseda Martin Macejka
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo – predseda Marián Haramia, podpredsedníčka Lucia Vidanová
Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie – predseda Milan Ondrovič, podpredseda Marian Novota, členovia Pavel Spusta, Martin Mráz, Richard Hájek
Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku – predseda Jozef Ondrejka, podpredseda Jozef Mračna, člen Zuzana Baligová
Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Jozef Halcin, podpredsedníčka Viera Mária Adamovičová
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Pavel Spusta, členovia Martin Macejka a Pavol Tedla

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok