2. 3. 2018
Knižničný projekt – ľudia budú hľadať STRATENÉ KNIHY
Pátracia akcia pre malých aj veľkých sa začína. Bude to hravé a bude vás to baviť! 

Verejné knižnice Bratislavského samosprávneho kraja štartujú 5. marca 2018 nový projekt s názvom STRATENÉ KNIHY. Projekt je sprievodným podujatím Týždňa slovenských knižníc (TSK). Organizátori sa inšpirovali študentskou prácou  Barbory Čirčovej, študentky Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Zámerom projektu je spropagovať knihy a knižnice interaktívnou a zábavnou formou. Obyvatelia miest a bratislavských mestských častí budú hľadať knihy označené špeciálnou nálepkou „SOS! Stratila som sa!“ v zákutiach a zaujímavých častiach mesta. Knihy od 30 do 100 kusov poschovávajú pracovníci zúčastnených knižníc v okolí sídla knižnice a indíciami zverejnenými v knižniciach, na ich webových a facebookových  stránkach  upozornia na miesto uloženia kníh. Vo vnútri každej označenej stratenej knihy je navigácia, čo má nálezca s knihou urobiť, kam ju má vrátiť. Za odmenu ho v domove knihy – V KNIŽNICI –  čaká malá odmena a výhody spojené s registráciou čitateľa.
 
Do projektu STRATENÉ KNIHY je zapojených 11 verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja. Všetky knižnice sa budú riadiť základným scenárom tohto týždňového podujatia, avšak každá z nich si môže prispôsobiť priebeh podľa vlastného prostredia, možností, výhod a komunity, ktorú chce osloviť. Napríklad miesta uloženia kníh môžu byť zaujímavými lokalitami v sídle knižnice a v rámci indícií sa hráči dozvedia zaujímavosti o danom mieste, a tak knižnica pomôže spropagovať mesto alebo mestskú časť a získať fanúšikov aj pre vlastnú facebookovú a webovú stránku knižnice.

Na propagáciu bola zriadená spoločná fanúšikovská stránka https://www.facebook.com/strateneknihy/, knižnice si vytvárajú aj vlastné udalosti na Facebooku, pokiaľ je to v ich záujme.

Zúčastnené knižnice: Malokarpatská knižnica v Pezinku,  Mestská knižnica Bratislava, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Mestská knižnica Modra, MCK – Knižnica Malacky, Mestská knižnica R. Morica Stupava, Mestská knižnica Senec, Miestna knižnica Rača.

Projekt Stratené knihy má ambíciu zapojiť v budúcnosti čo najviac verejných knižníc regiónu Bratislavského samosprávneho kraja. Podujatie finančne podporila Slovenská asociácia knižníc.

Týždeň slovenských knižníc  sa uskutoční v dňoch 5. – 11. marca 2018. Základným cieľom celoslovenského podujatia je pozitívne zviditeľňovať knižnice celého Slovenska ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Slávnostné otvorenie sa uskutoční  5. marca 2018 v Krajskej knižnici K. Kmeťka v Nitre.  Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc je člen činohry  Slovenského národného divadla Ján Gallovič.

Kontakty:
Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica v Pezinku
Tel.: 0915 497 681
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok