16. 10. 2008
Klub starostov nateraz odstupuje od žiadosti o zrušenie VO

Minister obrany SR Jaroslav Baška súhlasí s návrhom vybudovať cestný obchvat obce Rohožník, ktorý bude prechádzať okrajovou časťou Vojenského obvodu Záhorie a umožní zjednodušiť vydávanie povolení na vstup na územie VO Záhorie pre obyvateľov obcí v blízkosti VO. Také sú hlavné výstupy stretnutia ministra Jaroslava Bašku so zástupcami Klubu starostov Malackého okresu.

Dôvodom stretnutia ministra s primátorom Malaciek Jozefom Ondrejkom a starostami obce Gajary Petrom Tydlitátom a obce Rohožník Petrom Švaralom bola žiadosť klubu zrušiť Vojenský obvod Záhorie. Klub starostov Malackého okresu žiadosť v septembri zaslal predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a predsedovi Národnej rady SR Pavlovi Paškovi.

Primátor J. Ondrejka na stretnutí s ministrom J. Baškom prezentoval dôvody vedúce k žiadosti o zrušenie VO s dôrazom na skutočnosť, že zrušenie nebude mať vplyv na majetkovoprávne vzťahy ani vojenskú činnosť. Žiadosť vychádza z podnetov obyvateľov regiónu. Klub starostov Malackého okresu chce zrušením vojenského obvodu ukončiť obmedzovanie územných plánov obcí v súvislosti s plánovaným budovaním cestných obchvatov, vytváraním podmienok na turistiku, cykloturistiku,  ochranu prírody a protipovodňové opatrenia. Cieľom samospráv je aj umožniť obyvateľom regiónu voľný pohyb v katastroch obcí, ktorý je činnosťou VO obmedzený, vytvoriť podmienky na konzultovanie činnosti na leteckej základni v Kuchyni a monitorovanie dopadov na obyvateľstvo pri likvidácii munície.

Podľa Ministerstva obrany SR je rozloha VO Záhorie primeraná potrebám Ozbrojených síl SR. Pre výcvik z hľadiska bezpečnosti sú dôležité i primerané bezpečnostné pásma. Konkrétnym výsledkom rokovania je súhlas ministra Bašku s návrhom vybudovať cestný obchvat obce Rohožník. Časť tohto obchvatu v dĺžke asi 500 m má byť vybudovaná v okrajovej časti Vojenského obvodu Záhorie a umožní napojenie na existujúcu štátnu cestu Malacky – Rohožník, ktorá pretína VO. Po stretnutí starostov s ministrom sa zjednoduší aj vydávanie povolení na vstup na územie VO Záhorie pre obyvateľov obcí v blízkosti obvodu. Po novom sa budú vydávať tlačivá žiadostí o povolenie na vstup do VO na obecných úradoch. Vyplnené žiadosti sa potom hromadne doručia na Obvodný úrad Vojenského obvodu Záhorie. Obyvatelia obcí tak nebudú musieť cestovať pre žiadosti na Obvodný úrad VO Záhorie do Malaciek. V minulosti boli tieto povolenia vydávané s platnosťou na jeden rok za správny poplatok 150  Sk. Teraz sa budú povolenia na vstup vydávať s platnosťou na tri roky.  

Klub starostov Malackého okresu prerokuje závery stretnutia a dohodnuté zmeny na svojom najbližšom zasadnutí a následne vyhodnotí ich plnenie a dopad na obyvateľov regiónu. „Prístup Ministerstva obrany Slovenskej republiky a jeho organizácií vnímam ako ústretový,“ hodnotí závery stretnutia Jozef Ondrejka, primátor Malaciek a podpredseda Združenia miest a obcí záhorskej oblasti. „Nateraz odstupujeme od žiadosti o zrušenie Vojenského obvodu Záhorie. Naďalej si však myslíme, že oblasť vojenských obvodov by mala prejsť modernizáciou, ktorá nepochybne prinesie štátu značné úspory.“

 

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok