21. 1. 2011
Klub starostov malackého okresu za spravodlivejšie prerozdeľovanie podielových daní

Stretnutie Klubu starostov malackého okresu, ktorý pôsobí pri Združení miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO), sa uskutočnilo 21. 1. v Malackách po prvý raz v tomto volebnom období. Pozvanie na oficiálnu zoznamovaciu časť prijali aj Braňo Ondruš ako jediný poslanec Národnej rady SR, ktorý žije na území okresu Malacky, a Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem nich sa na rokovanie dostavili vrcholní predstavitelia obvodných a okresných inštitúcií, pôsobiacich na úrovni štátnej správy, zástupcovia záchranných a policajných zložiek, vojenskej letky v Kuchyni, okresnej prokuratúry či Vojenského obvodu Záhorie.

Na druhej – pracovnej časti rokovania zotrvali už len starostovia a primátori obcí a miest malackého okresu, ktorých je dovedna 26. Na úvod si zvolili nového predsedu Klubu starostov. Stal sa ním starosta Rohožníka Peter Švaral. Nasledovala voľba členov ďalších orgánov ZOZO – Rady ZOZO a Revíznej komisie ZOZO. Hovorilo sa o viacerých témach, medzi nimi aj o bezpečnostnej situácii v okrese, ktorá by si podľa skúseností starostov vzhľadom na rozľahlosť celého okresu vyžadovala viac policajtov. Starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič prízvukoval skutočnosť, že v ich obci chýba kedysi zrušené obvodné oddelenie policajného zboru.

Na rokovaní odznela aj informácia o pripravovanom zámere vlády SR zoštíhliť štátnu správu spôsobom, ktorý by zlúčil niektoré štátne obvodné inštitúcie, čo môže z hľadiska operatívneho fungovania predstavovať ohrozenie.

Dôležitou časťou stretnutia bolo upozornenie na zmeny v legislatíve a normy závažným spôsobom ovplyvňujúce život a hospodárenie obcí a miest. Starostovia debatovali o nariadení vlády č. 668 z roku 2004 o rozdeľovaní výnosu daní z príjmov obyvateľstva (tzv. podielových daní) a vyjadrili s ním zásadný nesúhlas. Uzniesli sa prostredníctvom ZOZO požiadať vládu SR o zmenu tohto predpisu, ktorý je podľa nich značne diskriminačný a zneužiteľný.

Ako príklad uviedli podiel daní z príjmov fyzických osôb na jedného obyvateľa na Slovensku je 226 eur. Sú však obce, ktoré dostanú oveľa viac, napr. Vlčkovce 1733 eur na jedného obyvateľa. Malackám podľa tejto normy prináleží podiel 221 eur na jedného obyvateľa, čo však nepostačuje na bezproblémové zabezpečenie fungovania a prevádzky materskej školy, školských klubov detí, školských jedální, základnej umeleckej školy či centra voľného času.  

Predmetom rokovania boli aj dôsledky novely zákona o majetku obcí a prvé skúsenosti s povinným zverejňovaním zmlúv, faktúr a objednávok od 1. januára tohto roka.

Tatiana Búbelová

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok