9. 10. 2020
Klub primátorov a starostov okresu Malacky reaguje na zásahy polície proti predstaviteľom samosprávy
V súvislosti so zásahmi polície proti predstaviteľom samospráv z posledného obdobia vydal Klub primátorov a starostov okresu Malacky otvorený list. Adresoval ho predsedovi vlády, ministerke spravodlivosti, ministrovi vnútra a policajnému prezidentovi. Okrem iného v ňom uvádzajú: „Primátori a starostovia sú dnes často vystavení útokom ohovárania, osočovania, manipulovaných kampaní a verejnej dehonestácii, ktorým sa nedá bohužiaľ nijako efektívne  brániť a zabrániť. Naše právo, rovnako ako príslušné štátne orgány sú často vo vzťahu k nim bezmocné a ich konanie je len málo efektívne, čo samozrejme dobre chápeme – nie je to v dnešnej dobe len problém špecificky slovenský, borí sa  s ním celý demokratický svet.  Preto nás – primátorov a starostov z okresu Malacky  nemilo prekvapili nedávne neadekvátne zásahy orgánov činných v trestnom konaní voči predstaviteľom samospráv – primátorov, či starostov alebo ich zástupcov.“
Primátori a starostovia v liste kladú otázku, či ekonomické záujmy developerov nadobudli dnes už taký rozsah, že vedie k zastrašovaniu demokraticky volených predstaviteľov samospráv alebo ich úradníkov políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní. „Nie je skutočným zneužitím právomoci verejného činiteľa práve to, ak polícia a jej zložky dnes odvedú bez dostatočného odôvodnenia primátora alebo starostu v putách a natáčajú video, ktoré je následne zverejnené? Nie je zneužitím právomoci verejného činiteľa, že orgány činné v trestnom konaní vykonávajúce dozor a dohľad, takýmto postupom efektívne nebránia, naopak často len mlčia alebo sa  na nich sami podieľajú?  Môžeme aj opomenúť spôsobené psychické ujmy, avšak politické ovplyvňovanie, manipulácia  a účasť orgánov činných v trestnom konaní na ňom zaváňajú rokmi dávno minulými. Ak by sa aj neskôr preukázala neodôvodnenosť trestného stíhania, ľudia si už  budú pamätať pravé tieto zábery v médiách. To spoľahlivo zničí dobrú povesť a meno človeka, čo mu výrazne sťaží  jeho ďalšie uplatnenie a pôsobenie vo verejnom živote,“ uvádza sa v liste.
Predstavitelia samospráv uvažujú, či má vôbec zmysel vykonávať verejnú funkciu na čele samospráv za podmienok, keď sa príslušné orgány stávajú nástrojom hier a nátlaku na výkon verejnej moc namiesto toho, aby hájili právo a zákon: „Varujeme,  že tento prístup a ďalšie takéto konanie  deštruuje  základné demokratické princípy kreovania a výkonu verejnej moci  a v konečnom dôsledku vedie k rozkladu  samosprávy ako jedného z pilierov demokratického usporiadania nášho štátu. Žiadame Vás preto, aby ste vo svojej činnosti tieto fakty zohľadnili a učinili všetko pre to, aby sa excesy, ktorých sme práve svedkami, už pokiaľ možno neopakovali.“ 


-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok