15. 11. 2013
Klientske centrum realizuje prieskum

Klientske centrum v MsÚ realizuje v tomto období prieskum kvality poskytovania sociálnej služby v klube dôchodcov. Jeho cieľom je skvalitnenie sociálnych služieb, ktoré mesto poskytuje.

Dotazníky rozposlalo klientske centrum 122 členom klubu dôchodcov priamo na ich adresu. Vyplnený dotazník je možné do 30. 11. odovzdať v klube dôchodcov, v podateľni Mestského úradu v Malackách, prípadne v klientskom centre MsÚ. Uvedený dotazník bude slúžiť aj ako merateľný ukazovateľ pri hodnotení činnosti klubu dôchodcov v rámci programového rozpočtu na rok 2013.

Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok