3. 2. 2014
Kedy sa to celé začalo? Malacký kaštieľ 1634 (?) - 2014

História je plná zaujímavostí a niekedy aj tajomstiev. Jednu takú záhadu skrýva aj Malacký kaštieľ. Nie je totiž známe, kedy ho začali Pálfiovci stavať. Porozprávame sa o tom na prednáške pripravenej špeciálne k tomuto výročiu a špeciálne na túto tému.

Dejiny mesta Malacky sa spájajú s týmto popredným uhorským rodom od roku 1622, keď Pavol Pálfi získal do zálohy majetok pôvodne patriaci Balassovcom (Plavecké panstvo, vrátane Malaciek). 13. februára 1634 potom získal na tento majetok aj kráľovskú donáciu od cisára Ferdinada II. Habsburského. A práve tento rok sa najčastejšie spomína ako rok začiatku výstavby kaštieľa v Malackách. Dokázané to však nie je, podľa niektorých zdrojov začal Pavol Pálfi s výstavbou už v roku 1622, podľa iných neskôr (až do roku 1653, kedy P. Pálfi zomrel).

V každom prípade Pavol Pálfi bol výnimočný stavebník. Na konte má okrem iného aj prestavbu bratislavského hradu či zámku v Bojniciach. A samozrejme Malacký kaštieľ. Kým však jeho staviteľské aktivity v Bratislave, Devíne, Stupave, Pajštúne, Plaveckom Podhradí, Marcheggu či Bojniciach sú doložené aj archívne, o kaštieli v Malackách nie je žiadny známy údaj. Skúmanie archiválií, ktoré existujú, je prácou na niekoľko rokov. Zatiaľ nie je známa ani jedna listina Pavla Pálfiho napísaná v Malackách, kaštieľ nikde nezmieňuje, dokonca ani v testamente. K Malackám však musel mať veľmi blízko, keďže sa tu on, aj ďalší členovia rodu nechali pochovať (Pavol Pálfi len srdce).

Tak ako nie je známy začiatok výstavby, nie je známy ani architekt. Pavol Pálfi však využíval služby Giovanniho Battistu Carloneho a Filiberta Lucheseho. Ako však určiť staviteľa v Malackách, keď z tejto etapy okrem murív nezostal žiadny artefakt?

Otáznikov je v súvislosti s kaštieľom a jeho históriou ešte niekoľko. Oveľa viac je však známeho a ešte viac zaujímavého. A práve toto si môžete vypočuť na Stretnutí s históriou, ktoré  organizuje Mesto Malacky a Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera špeciálne práve pri príležitosti výročia najpravdepodobnejšieho začiatku výstavby kaštieľa – 13. februára 1634.

Prednášať budú historici z Mestského centra kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera Mgr. Pavol Vrablec a Mgr. Martin Macejka. Prednáška sa bude týkať okolností získania panstva Pálfiovcami a okolností výstavby zámku. Pozrieme sa aj na ďalší vývoj panstva a zámku v nasledujúcom období.

Stretnutie s históriou Malacký kaštieľ 1634 (?) – 2014 sa uskutoční vo štvrtok 13. februára o 18.00 h v Malackom kaštieli. Spojené bude s premietaním i prehliadkou kaštieľa. Vstup je zdarma, všetci ste srdečne vítaní.

– M. Janotová –

kaštieľ

Ďalšie
Šport
Podujatia
24. 6. 2024
Pozývame na Street Floorball Cup

Do Malaciek mieri jedinečný florbalový zážitok. Vsobotu 29. júna ožije areál ZŠ Dr. J. Dérera…

Zobraziť celý článok
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok