31. 8. 2020
Kedy je nástup do materskej školy, základných škôl a základnej umeleckej školy?
V stredu 2. septembra sa začína vyučovanie. Kedy začína vaša škola? Tu je prehľad. Podrobnejšie informácie k začiatku školského roka, vrátane hygienických opatrení, nájdete na internetových stránkach jednotlivých škôl. 

MATERSKÁ ŠKOLA 
V prvý školský deň prichádzajú deti do materskej školy o 8.00 h. 
Internetová stránka škôlky: https://msmalacky.edupage.org/

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DR. J. DÉRERA
V prvý školský deň prídu žiaci priamo do tried. Prváci v sprievode jedného zákonného zástupcu, ostatné ročníky idú do tried bez sprievodu. 
1. ročník o 8.00 h v sprievode jedného zákonného zástupcu
3. – 4. ročník o 8.00 h
2., 5. – 9. ročník o 8.30 h
Internetová stránka školy: https://dererka.edupage.org/

ZŠ ZÁHORÁCKA 
Prváci nastupujú o 8.00 h. V prípade dobrého počasia bude slávnostné privítanie prvákov pred hlavným vchodom do školy. Ak bude nepriaznivé počasie, žiaci pôjdu priamo do svojich tried. Do budovy vstupujú hlavným vchodom v sprievode jedného zákonného zástupcu. 
2. – 4. ročník: vstup bočným vchodom od atletickej dráhy; vchod sa otvorí o 8.40 h. 
5. – 9. ročník: vstup hlavným vchodom; otvorí sa o 8.40 h.
Zákonní zástupcovia žiakov  2. – 9. ročníka majú do budovy školy úplný zákaz vstupu.
O 9.00 sa budova školy zatvorí.
Internetová stránka školy: https://zs4malacky.edupage.org/

ZŠ ŠTÚROVA 
Prváci prichádzajú o 8.00 h priamo do svojich tried. Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do svojich tried o 9.00 h. 
Internetová stránka školy: https://zssturovamalacky.edupage.org/

CIRKEVNÁ ŠKOLA 
Žiaci 1. ročníka sa stretávajú o 8.00 h na školskom dvore, odkiaľ sa v sprievode jedného rodiča presunú do tried. Ostatní žiaci (2. – 9. ročník ZŠ) a študenti gymnázia sa stretávajú o 8.00 h vo svojich triedach bez sprievodu rodičov. 
Internetová stránka školy: https://csmalacky.edupage.org/

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
Zápis žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na ZUŠ (t. j.  tých, čo študovali aj v školskom roku 2019/2020), sa bude konať 2. – 4. septembra vždy v čase 14.00 – 17.00 h.  
Zápis nových žiakov (t. j. tých, ktorí boli na prijímacích skúškach v máji a auguste), sa bude konať 7. – 9. septembra vždy v čase 14.00 – 17.00 h.   
Synagóga: výtvarný odbor, literárno – dramatický odbor
Záhorácka ulica: hudobný a tanečný odbor 
Internetová stránka školy: https://zusmalacky.edupage.org/
 
-red-

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok