31. 8. 2020
Kedy je nástup do materskej školy, základných škôl a základnej umeleckej školy?
V stredu 2. septembra sa začína vyučovanie. Kedy začína vaša škola? Tu je prehľad. Podrobnejšie informácie k začiatku školského roka, vrátane hygienických opatrení, nájdete na internetových stránkach jednotlivých škôl. 

MATERSKÁ ŠKOLA 
V prvý školský deň prichádzajú deti do materskej školy o 8.00 h. 
Internetová stránka škôlky: https://msmalacky.edupage.org/

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DR. J. DÉRERA
V prvý školský deň prídu žiaci priamo do tried. Prváci v sprievode jedného zákonného zástupcu, ostatné ročníky idú do tried bez sprievodu. 
1. ročník o 8.00 h v sprievode jedného zákonného zástupcu
3. – 4. ročník o 8.00 h
2., 5. – 9. ročník o 8.30 h
Internetová stránka školy: https://dererka.edupage.org/

ZŠ ZÁHORÁCKA 
Prváci nastupujú o 8.00 h. V prípade dobrého počasia bude slávnostné privítanie prvákov pred hlavným vchodom do školy. Ak bude nepriaznivé počasie, žiaci pôjdu priamo do svojich tried. Do budovy vstupujú hlavným vchodom v sprievode jedného zákonného zástupcu. 
2. – 4. ročník: vstup bočným vchodom od atletickej dráhy; vchod sa otvorí o 8.40 h. 
5. – 9. ročník: vstup hlavným vchodom; otvorí sa o 8.40 h.
Zákonní zástupcovia žiakov  2. – 9. ročníka majú do budovy školy úplný zákaz vstupu.
O 9.00 sa budova školy zatvorí.
Internetová stránka školy: https://zs4malacky.edupage.org/

ZŠ ŠTÚROVA 
Prváci prichádzajú o 8.00 h priamo do svojich tried. Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do svojich tried o 9.00 h. 
Internetová stránka školy: https://zssturovamalacky.edupage.org/

CIRKEVNÁ ŠKOLA 
Žiaci 1. ročníka sa stretávajú o 8.00 h na školskom dvore, odkiaľ sa v sprievode jedného rodiča presunú do tried. Ostatní žiaci (2. – 9. ročník ZŠ) a študenti gymnázia sa stretávajú o 8.00 h vo svojich triedach bez sprievodu rodičov. 
Internetová stránka školy: https://csmalacky.edupage.org/

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
Zápis žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na ZUŠ (t. j.  tých, čo študovali aj v školskom roku 2019/2020), sa bude konať 2. – 4. septembra vždy v čase 14.00 – 17.00 h.  
Zápis nových žiakov (t. j. tých, ktorí boli na prijímacích skúškach v máji a auguste), sa bude konať 7. – 9. septembra vždy v čase 14.00 – 17.00 h.   
Synagóga: výtvarný odbor, literárno – dramatický odbor
Záhorácka ulica: hudobný a tanečný odbor 
Internetová stránka školy: https://zusmalacky.edupage.org/
 
-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok