24. 7. 2018
Kauza Mestského centra sociálnych služieb?
Čitatelia regionálnych novín Malacko sa v najnovšom vydaní dozvedeli, že existuje akási kauza Mestského centra sociálnych služieb (MsCSS). Platený článok obsahujúci  obvinenia, urážky a klamstvá je podpísaný poslancom mestského zastupiteľstva Marianom Novotom. Autor bez toho, aby kontaktoval vedenie MsCSS, zverejnil neoverené informácie, ktoré mu pravdepodobne niekto sprostredkoval. Preto sme sa rozhodli reagovať. 

Rekonštrukcia objektu MsCSS sa začala v polovici mája 2018. Jej súčasťou je zateplenie, nadstavba s novými izbami, rekonštrukcia existujúcich sociálnych zariadení, vybudovanie technického zázemia a aj rekonštrukcia dvora. Cieľom stavebných prác, ktoré financuje mesto vo výške viac ako 500 tisíc eur, je zvýšenie kvality  poskytovaných sociálnych služieb. Keďže ide o rozsiahle práce, musela sa odstaviť kuchyňa. Odstávka je naplánovaná na júl, august a september. Vedenie MsCSS preto rokovalo so všetkými mestskými organizáciami a školskými zariadeniami na území mesta o možnostiach výpomoci. Ich jedálne však majú práve na leto, resp. prázdniny, naplánované maľovanie, opravy, sanitárne dni a čerpanie dovoleniek. Jedine Gymnázium Malacky mohlo ponúknuť svoje priestory, aj to iba na júl. „Dňa 18. júna rokovalo vedenie mesta s vedúcimi jedální základných škôl a materských škôl v Malackách. Z osobnej iniciatívy primátora mesta bol daný pokyn podriadeným organizáciám na zabezpečenie stravy pre seniorov, odkázaných na naše služby. Výsledkom bola dohoda, že svoju kuchyňu počas júla a augusta  poskytne MŠ na Štúrovej ulici a v septembri to bude ZŠ Dr. J. Dérera. Zároveň so súhlasom vedenia mesta bolo rozhodnuté, že obedy sa budú poskytovať len klientom, ktorí sú osamelí, resp. ich zdravotný stav je veľmi nepriaznivý a nevedia si stravu zabezpečiť inak. Do tejto kategórie patria klienti zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára a klienti, ktorým sa dovážajú obedy do domácnosti,“ vysvetľuje riaditeľka MsCSS Melánia Dujsíková. Klienti, ktorí zo zdravotných či iných dôvodov potrebujú jedlo dovážať, stravu dostávajú. Pre ostatných, t. j. „chodiacich“ stravníkov, sa služba dočasne neposkytuje. Všetky jedlá, ktoré sa pripravujú v MŠ na Štúrovej, sa rozvážajú. Ide o 150 obedov a 42 večerí.

Dohodu s niektorým zo školských zariadení v Malackách odporúča vo svojom článku aj pán Novota. Na prvom mieste uvádza materskú školu na Kollárovej ulici. Ako mestský poslanec, ktorý o sebe tvrdí: „Mňa dianie v meste úprimne zaujíma“, by však mal vedieť, že táto škôlka sa momentálne rekonštruuje a nie je v prevádzke. 

Ešte koncom júna, keď bola kuchyňa v bežnej prevádzke, prišli na základe anonymu pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravia kontrolovať dodržiavanie hygieny. Skonštatovali, že prevádzka kuchyne aj jedálne je vo vyhovujúcom stave. 

Dňa 28. júna sa v objekte stala havária – po intenzívnom daždi zatiekli elektrické rozvody, preto nebolo možné variť. Vedúca jedálne o tejto situácii stravníkov v maximálne možnej miere informovala telefonicky. Klienti, ktorí si sami prišli pre obed, dostali informáciu osobne od prítomných zamestnancov MsCSS. „Pán poslanec Novota tri a pol roka tichučko poberá poslanecké odmeny a teraz, tri mesiace pred voľbami, opakovane útočí platenými inzerciami na vedenie mesta a zavádza verejnosť. Mrzí ma, že si doteraz nevšimol našu takmer štvorročnú výbornú spoluprácu so seniormi, zástupcovia ktorých sedia aj v mojom poradnom orgáne. Namiesto toho, aby ocenil, že sa konečne po dlhých rokoch realizuje veľký projekt nadstavby a rekonštrukcie centra s cieľom výrazne zlepšiť kvalitu života a služieb pre seniorov, zneužíva tému na politickú kampaň.  Takýto spôsob komunikácie odmietam a nebudem sa na ňom zúčastňovať,“ vyjadril sa primátor J. Říha.

Ešte raz preto zdôrazňujeme: 
kritériom na výber stravníkov v obmedzenom režime bol sociálny rozmer (osamelí, chorí,
        zdravotne postihnutí),
hygiena v kuchyni a jedálni bola na požadovanej úrovni, 
dodržiavanie všetkých hygienických štandardov je samozrejmosťou, 
informáciu o havárii v kuchyni 28. júna dostali klienti telefonicky alebo osobne.

Riaditeľka MsCSS M. Dujsíková pripomína, že rekonštrukcia objektu MsCSS bola plánovaná dlhodobo a ide o výrazný krok vpred v kvalite poskytovaných sociálnych služieb mesta: „O nejakom  „vykašľaní sa na seniorov“, čo tvrdí poslanec Novota, nemôže byť ani reči. Kauza MsCSS je kauzou iba pre pána Novotu.“ 

-red-


Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok