22. 7. 2022
Kaplnka poodhalila tajomstvá - Stretnutie s históriou

 Kaplnka Sv. Kríža v malackom kaštieli je opradená viacerými tajomstvami. Na všetky otázky sa nedá jednoznačne odpovedať, keďže nemáme dostatočné množstvo zdrojov informácií. Na niektoré z nich však poskytol odpovede priamo v priestoroch kaplnky miestny historik a kronikár Martin Macejka. V rámci cyklu historických prednášok Stretnutie s históriou predstavil v utorok 12. júla podvečer príbeh zámockej kaplnky v Malackách. Jej časť sa zachovala vďaka zamurovaniu v polovici minulého storočia. 

Nové zdroje, nové odhalenia   

„Je možné, že keď sa tu stretneme a budeme sa o tejto téme baviť o desať rokov, budú tie informácie nie úplne iné, ale čiastočne áno,“ hovorí v úvode prednášky Martin Macejka. Každá nová informácia, či už v podobe rozprávania pamätníkov, výskumov alebo odbornej literatúry postupne rozširuje vedomosti tímu malackých historikov o miestnej zámockej kaplnke. Chýbajú však pálffyovské pramene, ktoré by presne odpovedali na otázky historikov. Samotný kaštieľ už stál v prvej polovici 17. storočia. Zmienky o kaplnke máme však až približne o sto rokov neskôr. Najstaršia priama zmienka pochádza z roku 1756, kedy prebehla vo farnosti kanonická vizitácia. Bola to oficiálna návšteva vyššieho cirkevného predstaveného. Okrem kontroly organizácie a náboženského i sociálneho života sa počas nej spisuje aj protokol, ktorý eviduje zistené informácie. Podľa Martina Macejku sa však omše v zámku konali už v roku 1739. Doslovná zmienka o kaplnke sa však vtedy ešte neuvádza.     Prvé informácie o existencii zamurovanej kaplnky sa na verejnosť dostali v lete 2007. Na jeseň toho roku celý kaštieľ od františkánov odkúpilo mesto a začalo s postupnými úpravami. V stene, za ktorou sa skrývala kaplnka, boli podľa fotografie len otvory, no k zbúraniu priečok a stropu došlo až v roku 2016.


Svadby, omše, nemocnica i sklad mäsa      

Omše, svadby, ale aj bohoslužby pri iných príležitostiach. Na to sa v čase Pálffyovcov využívala kaplnka. Klasika, poviete si. Vydávala sa v nej grófka Geraldína Pálffyová za grófa Júliusa Károlyiho (1881) a grófka Paula Pálffyová za grófa Rudolfa Kinského (1892). Dlhé roky ju Pálffyovci využívali na súkromné účely. Až na sklonku ich prebývania v Malackách ju za špecifických podmienok sprístupnili napríklad ľuďom z Rádku.      

Typickému účelu sa kaplnka nevyhla ani po tom, čo kaštieľ prešiel do rúk františkánov. V 30. – 40. rokoch ju využívali napríklad študenti františkánskeho gymnázia. Práve z éry františkánov pochádza ornamentová výzdoba, ktorú môžeme badať v kaplnke i dnes.     Komplikovanejšia situácia pre kaplnku nastala až po druhej svetovej vojne. V 50. rokoch sídlili v zámku istý čas vojaci. Podľa ústne podanej informácie vtedy slúžil priestor ako sklad mäsa. Prelom 50. a 60. rokov mal znamenať koniec kaplnky. Pozostatky prežili len vďaka zamurovaniu oltára. Potom sa celá miestnosť predelila a namiesto priestoru s vysokým stropom vzniklo druhé podlažie. Zároveň sa vybudovali priečky a vytvorilo sa tak viac miestností, ktoré využívala nemocnica. V prízemnej časti kaplnky sa nachádzala gerontológia. Na tomto oddelení sa lekári zaoberali procesom starnutia a ochoreniami s ním súvisiacimi. 

Spomienky účastníkov aj prednášajúceho   

Prednášajúci Martin Macejka si aj zaspomínal na časy nemocnice v kaštieli. Presne do priestorov niekdajšej kaplnky chodieval ako chlapec, pretože tam pracoval jeho otec. V tom čase sa však o existencii kaplnky nevedelo. Do spomínania sa zapojilo v záverečnej diskusii aj obecenstvo. Zároveň sa na záver prednášky načrtli aj možnosti ďalších reštaurátorských prác. Projektová dokumentácia je pripravená od roku 2019. Mesto teda má záujem o obnovenie kaplnky, chýbajú však financie. Kedy sa nájdu finančné zdroje zatiaľ nie je známe.     Podujatie sa konalo v rámci malackého Kultúrneho leta. Organizovalo ho Múzeum Michala Tillnera a Mestské centrum kultúry. Finančne ho podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Na ďalšie historicky ladené podujatie sa môžete tešiť už budúci utorok 26. júla o 18.00 h. Do kaštieľa príde o Podobách a príbehoch Pálffyovcov 1. polovice 18. storočia porozprávať Ingrid Halászová.


Text: P. Arpášová, foto: -pa-,archív, prezentácia MM

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok