8. 10. 2014
Kanalizáciu máme – pripájajte sa!

V Malackách máme 16 km novej kanalizácie a z hľadiska významu pre naše mesto možno bez nadsádzky hovoriť o projekte storočia. Po riešení, na ktoré sa mestu Malacky podarilo z veľkej časti získať nenávratné zdroje z EÚ, volali obyvatelia mesta už dávno. Kanalizácia a otázky okolo toho, či a kedy ju mesto zabezpečí, či nájde zdroje a či stihne dodržať prísne termíny, boli aj vďačnou témou pre neprajných kritikov.

Dnes kanalizáciu máme. Skolaudovaná bola v januári 2014 a Malačania dostali celý rok na splnenie zákonnej povinnosti pripojiť sa. Je verejným tajomstvom, že v skutočnosti je pre niektorých pohodlné a lacné vypúšťať splašky do pôdy prostredníctvom trativodov. Okrem toho, že je to nezákonné, poškodzuje to životné prostredie, a teda ovplyvňuje zhoršovanie kvality života nás všetkých.

V poslednej štvrtine roka musíme nespokojne skonštatovať, že Malačania sa pripájajú veľmi pomaly a úspešne zvládnutý projekt mesta svojím prístupom brzdia. Do tohto času nie je pripojená ani polovica vlastníkov nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na uliciach s vybudovanou kanalizáciou.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky im pritom ukladá povinnosť napojiť sa na kanalizáciu do jedného roka od kolaudácie. V opačnom prípade sa dopúšťajú priestupkov,  za ktoré im hrozia pokuty od obvodného úradu životného prostredia, a to až do výšky 829,85 eura.

T. Búbelová

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky

Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok