8. 10. 2014
Kanalizáciu máme – pripájajte sa!

V Malackách máme 16 km novej kanalizácie a z hľadiska významu pre naše mesto možno bez nadsádzky hovoriť o projekte storočia. Po riešení, na ktoré sa mestu Malacky podarilo z veľkej časti získať nenávratné zdroje z EÚ, volali obyvatelia mesta už dávno. Kanalizácia a otázky okolo toho, či a kedy ju mesto zabezpečí, či nájde zdroje a či stihne dodržať prísne termíny, boli aj vďačnou témou pre neprajných kritikov.

Dnes kanalizáciu máme. Skolaudovaná bola v januári 2014 a Malačania dostali celý rok na splnenie zákonnej povinnosti pripojiť sa. Je verejným tajomstvom, že v skutočnosti je pre niektorých pohodlné a lacné vypúšťať splašky do pôdy prostredníctvom trativodov. Okrem toho, že je to nezákonné, poškodzuje to životné prostredie, a teda ovplyvňuje zhoršovanie kvality života nás všetkých.

V poslednej štvrtine roka musíme nespokojne skonštatovať, že Malačania sa pripájajú veľmi pomaly a úspešne zvládnutý projekt mesta svojím prístupom brzdia. Do tohto času nie je pripojená ani polovica vlastníkov nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na uliciach s vybudovanou kanalizáciou.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky im pritom ukladá povinnosť napojiť sa na kanalizáciu do jedného roka od kolaudácie. V opačnom prípade sa dopúšťajú priestupkov,  za ktoré im hrozia pokuty od obvodného úradu životného prostredia, a to až do výšky 829,85 eura.

T. Búbelová

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok