11. 7. 2012
Kanalizácia – práce sa začali skôr

Kým poľnohospodárov sucho trápi, staviteľom „našej“ kanalizácie hrá do karát. Vďaka dobrým poveternostným podmienkam a kapacite zhotoviteľa mohli začať s výstavbou skôr. Vykonávajú čistenie stôk a vytyčujú siete a  na prvých miestach už začínajú aj s výkopovými prácami. Tie boli pôvodne naplánované až na august.

K zmene došlo nielen pokiaľ ide o dátumy, ale aj miesta. Podľa pôvodného harmonogramu prác sa malo začať s výstavbou kanalizácie na uliciach Na majeri a Táborisko. Pre vyššiu efektivitu prác sa však začína v koncových uliciach Hviezdoslavova/Kozia a Tillnerova. Ďalšou v poradí bude od 23.7. ulica J. Kubinu.

O všetkých zmenách vás budeme včas informovať v mestských médiách. Zhotoviteľ stavby zároveň doručí občanom do poštových schránok oznámenie o začatí stavby na ich ulici, a to minimálne týždeň pred začatím prác.

Za pochopenie a toleranciu pri týchto zmenách vám mesto aj dodávateľ veľmi pekne ďakujú. Výstavba kanalizácie je najväčším projektom v histórii Malaciek. Je náročná na organizáciu a tiež po technickej stránke. Pri realizácii vznikajú nové a nové skutočnosti, ktoré treba zapracovať a urobiť také zmeny, aby bol výsledok čo najlepší. Mesto a dodávateľ sa snažia o zapracovanie nielen nových technických požiadaviek, ale aj požiadaviek občanov. 20. júla bude napríklad mesto rokovať s  Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (ktorá bude prevádzkovateľom kanalizácie) o možnosti predĺženia novej kanalizácie. Od momentu, keď vznikol projekt odkanalizovania, vyrástli totiž na niektorých uliciach nové domy a do projektu nie sú zahrnuté.

Mesto a dodávateľ vám vopred ďakujú aj za pochopenie a toleranciu počas výstavby na vašej ulici. Bude tam značne narušený pohyb a doprava. V každom prípade tam však bude zabezpečený prejazd záchranných vozidiel.


Základné informácie

NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, kód ITMS 24110110041

MOTTO: Investícia do Vašej budúcnosti.

DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 €  a pokrýva 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 km novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 km. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.

-text: mija, foto: otano-

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok