11. 7. 2012
Kanalizácia – práce sa začali skôr

Kým poľnohospodárov sucho trápi, staviteľom „našej“ kanalizácie hrá do karát. Vďaka dobrým poveternostným podmienkam a kapacite zhotoviteľa mohli začať s výstavbou skôr. Vykonávajú čistenie stôk a vytyčujú siete a  na prvých miestach už začínajú aj s výkopovými prácami. Tie boli pôvodne naplánované až na august.

K zmene došlo nielen pokiaľ ide o dátumy, ale aj miesta. Podľa pôvodného harmonogramu prác sa malo začať s výstavbou kanalizácie na uliciach Na majeri a Táborisko. Pre vyššiu efektivitu prác sa však začína v koncových uliciach Hviezdoslavova/Kozia a Tillnerova. Ďalšou v poradí bude od 23.7. ulica J. Kubinu.

O všetkých zmenách vás budeme včas informovať v mestských médiách. Zhotoviteľ stavby zároveň doručí občanom do poštových schránok oznámenie o začatí stavby na ich ulici, a to minimálne týždeň pred začatím prác.

Za pochopenie a toleranciu pri týchto zmenách vám mesto aj dodávateľ veľmi pekne ďakujú. Výstavba kanalizácie je najväčším projektom v histórii Malaciek. Je náročná na organizáciu a tiež po technickej stránke. Pri realizácii vznikajú nové a nové skutočnosti, ktoré treba zapracovať a urobiť také zmeny, aby bol výsledok čo najlepší. Mesto a dodávateľ sa snažia o zapracovanie nielen nových technických požiadaviek, ale aj požiadaviek občanov. 20. júla bude napríklad mesto rokovať s  Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (ktorá bude prevádzkovateľom kanalizácie) o možnosti predĺženia novej kanalizácie. Od momentu, keď vznikol projekt odkanalizovania, vyrástli totiž na niektorých uliciach nové domy a do projektu nie sú zahrnuté.

Mesto a dodávateľ vám vopred ďakujú aj za pochopenie a toleranciu počas výstavby na vašej ulici. Bude tam značne narušený pohyb a doprava. V každom prípade tam však bude zabezpečený prejazd záchranných vozidiel.


Základné informácie

NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, kód ITMS 24110110041

MOTTO: Investícia do Vašej budúcnosti.

DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 €  a pokrýva 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 km novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 km. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.

-text: mija, foto: otano-

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok