4. 2. 2008
Kanalizácia i Eurovalley

Informácia o príprave projektu odkanalizovania mesta v podaní Martina Tegelhoffa z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., a prezentácia stavu rozvoja územia v Priemyselno-technologickom parku Záhorie, s ktorou vystúpil Juraj Lettrich z Eurovalley, a.s., patrili 30. januára k nosným bodom programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Obe informácie poslancov neuspokojili. Očakávajú a žiadajú aktívnejší prístup oboch spoločností k rozvojovým aktivitám mesta.

Poslanecký zbor sa zaoberal aj návrhom na zmeny v územnom pláne mesta. Týkali sa funkčného využitia plôch medzi ulicami J. Kubinu a Poľnou, kde sa plánuje individuálna bytová výstavba, Nádražnej ulice a zmeny využitia lokality Priemyselný park Malacky – východ na územie komunálnej a stavebnej výroby. V diskusii k poslednej z navrhovaných zmien rezonovali zamietavé stanoviská poslancov upozorňujúce na negatívny vplyv tohto zásahu na životné prostredie a podporné hlasy vidiace v tejto zmene možnosť vybudovania obchvatu mesta. Trojpätinová väčšina členov poslaneckého zboru napokon všetky tri zmeny v územnom pláne mesta odsúhlasila. Uznesenia MsZ budú po nadobudnutí právoplatnosti zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii samospráva a v dvojtýždenníku Malacký hlas.

Ďalšie
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok
Zdravotníctvo
31. 5. 2023
Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Nemocnica Malacky predlžuje činnosť urgentného príjmu. Na spoločnom postupe sa dohodlo vedenie…

Zobraziť celý článok