4. 2. 2008
Kanalizácia i Eurovalley

Informácia o príprave projektu odkanalizovania mesta v podaní Martina Tegelhoffa z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., a prezentácia stavu rozvoja územia v Priemyselno-technologickom parku Záhorie, s ktorou vystúpil Juraj Lettrich z Eurovalley, a.s., patrili 30. januára k nosným bodom programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Obe informácie poslancov neuspokojili. Očakávajú a žiadajú aktívnejší prístup oboch spoločností k rozvojovým aktivitám mesta.

Poslanecký zbor sa zaoberal aj návrhom na zmeny v územnom pláne mesta. Týkali sa funkčného využitia plôch medzi ulicami J. Kubinu a Poľnou, kde sa plánuje individuálna bytová výstavba, Nádražnej ulice a zmeny využitia lokality Priemyselný park Malacky – východ na územie komunálnej a stavebnej výroby. V diskusii k poslednej z navrhovaných zmien rezonovali zamietavé stanoviská poslancov upozorňujúce na negatívny vplyv tohto zásahu na životné prostredie a podporné hlasy vidiace v tejto zmene možnosť vybudovania obchvatu mesta. Trojpätinová väčšina členov poslaneckého zboru napokon všetky tri zmeny v územnom pláne mesta odsúhlasila. Uznesenia MsZ budú po nadobudnutí právoplatnosti zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii samospráva a v dvojtýždenníku Malacký hlas.

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok