4. 2. 2008
Kanalizácia i Eurovalley

Informácia o príprave projektu odkanalizovania mesta v podaní Martina Tegelhoffa z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., a prezentácia stavu rozvoja územia v Priemyselno-technologickom parku Záhorie, s ktorou vystúpil Juraj Lettrich z Eurovalley, a.s., patrili 30. januára k nosným bodom programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Obe informácie poslancov neuspokojili. Očakávajú a žiadajú aktívnejší prístup oboch spoločností k rozvojovým aktivitám mesta.

Poslanecký zbor sa zaoberal aj návrhom na zmeny v územnom pláne mesta. Týkali sa funkčného využitia plôch medzi ulicami J. Kubinu a Poľnou, kde sa plánuje individuálna bytová výstavba, Nádražnej ulice a zmeny využitia lokality Priemyselný park Malacky – východ na územie komunálnej a stavebnej výroby. V diskusii k poslednej z navrhovaných zmien rezonovali zamietavé stanoviská poslancov upozorňujúce na negatívny vplyv tohto zásahu na životné prostredie a podporné hlasy vidiace v tejto zmene možnosť vybudovania obchvatu mesta. Trojpätinová väčšina členov poslaneckého zboru napokon všetky tri zmeny v územnom pláne mesta odsúhlasila. Uznesenia MsZ budú po nadobudnutí právoplatnosti zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii samospráva a v dvojtýždenníku Malacký hlas.

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok