14. 6. 2021
Kamery mestskej polície odhalia každý priestupok
Opakovane upozorňujeme obyvateľov aj firmy, že vytváranie čiernych skládok, teda odkladanie odpadu na nepovolených miestach, je nelegálne. Celé mesto je pod dohľadom kamerového systému mestskej polície, preto nie je problém páchateľa vypátrať. 
Uvádzame konkrétny príklad: pracovník firmy Tekos si všimol, že na Hlbokej ulici pred vstupom do zberného dvora na kraji cesty pribudol nezákonne uložený odpad. Záznam z kamerového systému mestskej polície ukázal, že odpad vyložili z vozidla Citroën s bratislavským evidenčným číslom, ktorého držiteľom je firma Mr. Jedlík, s. r. o. Vo vreciach sa nachádzal odpad zo skartovania. Prípad už má v rukách Okresný úrad Malacky. Pôvodcovi nelegálnej skládky hrozí finančná pokuta v rozpätí 2 500 – 80 000 €.  
Zber odpadu v Malackách funguje prostredníctvom kontajnerov pre rodinné domy a stojísk na sídliskách . Obyvatelia mesta môžu odpad voziť aj na zberné dvory na Partizánskej a Hlbokej. Dvakrát do roka sa v Malackách koná zber objemového odpadu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Prosíme preto všetkých, aby neznečisťovali naše spoločné životné prostredie. 

-red-/MsP Malacky

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok