19. 12. 2012
Kalendár vývozu separovaného odpadu

Mesto Malacky vydalo kalendár vývozu vytriedeného komunálneho odpadu na rok 2013. Kalendár je určený pre obyvateľov rodinných domov, keďže práve oni musia v určených  dátumoch vykladať nádoby s vyseparovaným odpadom na ulicu na vývoz.

Kalendár obsahuje termíny vývozu papiera a objemného odpadu a každý rodinný dom by ho mal dostať do konca decembra do poštovej schránky. Kalendáre sú k dispozícii aj vo vstupnej hale a v klientskom centre Mestského úradu na Radlinského ulici.

Praktický príručný kalendár obsahuje aj základné informácie o separovanom zbere v Malackách, o odpadových dvoroch a tiež rozdelenie mesta na obvody pre separovaný zber.

 – MsÚ –

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok