23. 2. 2010
Kalamitné drevo predané

Primátor Jozef Ondrejka zvolal 23. 2. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré prerokúvalo jediný bod. Tým bol návrh na priamy odpredaj hnuteľného majetku mesta, ktorým je kalamitné drevo v Zámockom parku. Východisko predloženého návrhu predstavuje znalecký posudok vypracovaný v októbri minulého roka. Konečný termín na predkladanie ponúk na kúpu kalamitného dreva bol 31. január.

Ponuku vo výške 39 202 € predložil len jeden subjekt, firma DREXAN, s. r. o. z českého Olomouca. Mesto uhradí dodávku prác s drevom vo výške 5 560 € a dodávku prác na odstránení koreňov a terénne úpravy vo výške 16 550 €. Tieto ceny sú maximálne a kupujúci ich bude účtovať podľa skutočne odvedených výkonov. Čistý zisk pre mesto tak bude minimálne 17 092 €.

Prijatiu návrhu predchádzala rozsiahla diskusia. Tá smerovala k príčinám ničivej kalamity, ktoré podľa názorov niektorých poslancov spočívajú v necitlivých zásahoch spôsobených revitalizáciou parku, ale aj k nevhodnému obdobiu prác. Pôda už nie je zamrznutá a diskutujúci poukázali na prípadnú devastáciu kultúrnej pamiatky. Škody vzniknuté pri odstraňovaní dreva je firma DREXAN, s. r. o. povinná odstrániť na vlastné náklady.

Práce na odstraňovaní dreva začínajú 24. 2., preto je vstup do Zámockého parku výhradne na vlastné nebezpečenstvo. Všetky vykonávané práce bude monitorovať a evidovať kompetentná osoba, určená mestom. Prebiehať by mali do 15. apríla.

Simona Šípová

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok