17. 4. 2012
Južania, pripomienkujte projekt ISRMO - Juh

20. apríla sa v čase od 10.30 do 11.30 h uskutoční pracovné stretnutie na tému pripravovaných projektov tvoriacich Integrovanú Stratégiu Mestskej Oblasti – Juh (ISRMO – Juh), ktoré zvolal predseda Komisie územného rozvoja, dopravy a životného prostredia MsZ Ing. Milan Ondrovič, PhD. Južania, využite možnosť zúčastniť sa jej a vyjadriť sa k projektom v štádiu prípravy.
V súčasnosti mesto pripravuje rozpracovanie jednotlivých projektov tvoriacich Integrovanú Stratégiu Rozvoja Mestskej Oblasti – Juh (ďalej ISRMO – Juh). stratégia zahŕňa tieto projekty:

1)    Rekonštrukcia a nadstavba MŠ, projekt rieši ojedinelé statické poruchy, zateplenie budovy a nadstavbu hospodárskeho pavilónu s cieľom vytvoriť v týchto priestoroch komunitné centrum,


 
2)    Revitalizácia lokality pri Maline za zdravotným strediskom. Projekt rieši obnovu a úpravu parkovacích miest v tejto lokalite, parkové a sadové úpravy a umiestnenie detského ihriska, fit prvkov pre dospelých a drobnej architektúry,


 
3)    Revitalizácia lokality ulíc Štúrova a Ľ. Fullu. Projekt sa zameriava na vytvorenie kvalitných verejných priestorov, námestia s parkovými a sadovými úpravami, doplnenie chodníkov, obnovu a budovanie parkovísk a umiestnenie multifunkčného ihriska, fit prvkov pre dospelých a drobnej architektúry.

 
„Som zástancom toho, že takto významné projekty by mali byť spracované v úzkej spolupráci s obyvateľmi mesta v súlade s princípmi komunitného plánovania kde projektant – mesto – komunita úzko spolupracuje,“ hovorí predseda komisie M. Ondrovič.
Sám má k tretiemu projektu niekoľko odporúčaní. „Namiesto budovania množstva úzkych chodníkov, či búrania existujúcich je veľmi dôležité venovať patričnú pozornosť vstupným bránam do sídliska a tie sú v tejto lokalite hneď štyri: 1. zastávka HD na Stupavskej (dopravné centrum hromadnej dopravy), 2. škola, pošta, škôlka, športoviská (športové centrum), 3. garáže na Štúrovej (dopravné centrum automobilovej dopravy) a 4. Skuteckého a  Maľovaného (centrum bývania – miestny návštevníci lokality),“ vymenúva Ondrovič.
 
V týchto lokalitách má podľa neho projekt riešiť aj prvky upokojenia dopravy. Vstup od zastávky HD na Stupavskej ulici je vo veľmi zlom stave a dáva prvý negatívny impulz pre návštevníka sídliska a v nepriaznivom počasí je diskomfortný.

Odporúča zahrnúť do projektu revitalizáciu tejto lokality. V rámci vstupu od športovísk navrhuje zriadiť aj parkovacie miesta pre návštevníkov, pretože ide podľa neho o lokalitu celomestského významu. Tu je potrebné doriešiť upokojenie dopravy vo vzťahu k existujúcemu spomaľovaču, ktorý je umiestnený neďaleko.

V priesečníku vymenovaných štyroch centier, ktoré sú významnými zdrojmi a cieľmi ciest, prirodzene vzniká potenciál pre spoločenské centrum tejto časti sídliska. Je tu ale potrebné dbať na to, aby projekt riešil dostatok pobytových plôch (lavičiek, stolov, prípadne prístrešok a či malé pódium).


 

Z hľadiska bezpečnosti by sa nemalo zabudnúť na kvalitné osvetlenie. Všetky chodníky a ich rekonštrukcie musia spĺňať najvyššie štandardy pre tvorbu bezbariérového prostredia. Nemalo by sa zabúdať ani na umiestnenie bezpečných stojanov na bicykle. Predseda komisie, odporúča, aby dlažba hlavných priestorov bola veľkoformátová bezšpárová.

„Ak máte aj vy máte nejaké postrehy k pripravovaným projektom, príďte svoje odporúčania tlmočiť na pripravované stretnutie 20. apríla. Prípadne kontaktujte svojich poslancov, vyjadrite sa v diskusii pod príspevkom alebo píšte priamo na e-mail: milan.ondrovic@malacky.sk,“ vyzýva Ondrovič.


– oúržp –

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok