9. 7. 2021
Júnové zastupiteľstvo: školstvo, nové nájomné byty, športové dotácie
Mestské zastupiteľstvo 24. júna prerokovalo predovšetkým ekonomické materiály, vrátane správ hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia niektorých subjektov (AD HOC, Dobrovoľný hasičský zbor), návrhov všeobecne záväzných nariadení, návrhov prevodov, vecných bremien a prenájmov  či zmien rozpočtu mesta a príspevkových organizácií (Mestské centrum sociálnych služieb, AD HOC, Mestské centrum kultúry). Poslanci zobrali na vedomie informáciu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 2015 – 2020 a schválili zadanie Územného plánu zóny Malacky – Mayer. Materiály, uznesenia, zápisnica a videozáznam sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. 

Školstvo 
Cirkevná materská škola, ktorá začína svoju činnosť 1. septembra 2021, dostane na každé dieťa dotáciu od mesta. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určuje, že táto suma má byť vo výške najmenej 88 % sumy, ktorú mesto vynakladá na dieťa materskej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo  dotáciu v tejto výške. 
K 31. augustu tohto roka končí spoločný školský obvod s Kostolišťom a Suchohradom – deti z týchto obcí doteraz chodili do ZŠ na Záhoráckej ulici. Dôvodom zrušenia spoločného školského obvodu je nárast poštu školopovinných detí v Malackách a kapacita našich škôl. 

Nové mestské byty
Nové všeobecne záväzné nariadenie určuje podmienky nájmu nových mestských bytov, ktoré vznikli prestavbou priestorov na Mierovom námestí. Ide o 9 bytových jednotiek, primárne určených pre lekárov, pedagógov či osoby v akútnej nepriaznivej bytovej situácii (týrané osoby, osamelí rodičia s deťmi). 

Zmena rozpočtu 
V rámci zmeny rozpočtu poslanci okrem iného schválili po 10 000 € na údržbu, čistenie a opravu mestských komunikácií, na ošetrenie drevín na cintorínoch a na obstaranie elektronickej vývesnej tabule. 
Dodatočné financie pôjdu aj na rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku a na rekonštrukciu detského ihriska pred športovou halou Malina – v tomto prípade pôjde o jeho postupnú kompletnú obnovu (nové hracie prvky, vybúranie asfaltu, pridanie vodopriepustnej dlažby atď). Ihrisko bude spĺňať všetky bezpečnostné i estetické kritériá. 

Dotácie pre športové kluby 
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo dotáciu na činnosť TJ Strojár vo výške 13 189 € a AC Malacky vo výške 3 483 €. Dotácie pre ostatné kluby nepresiahli výšku 3 319 €, čo znamená, že v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta nepodliehajú schváleniu poslancami. Výšku dotácií pre jednotlivé športové kluby schválila komisia pre šport a mládež. 
 
Športový klub Dotácia  2021 Dotácia 2020
TJ Strojár – spolu 13189 € 10 314 €
TJ Strojár- basketbal  1954 €  1528 €
TJ Strojár- hádzaná  4881 €  3817 €
TJ Strojár- volejbal        0 €       0 €
TJ Strojár- tenis       849 €   664 €
TJ Strojár- karate  1822 €  1425 €
TJ Strojár- judo  1853 €  1449 €
TJ Strojár- kulturistika          1645 €  1286 €
TJ Strojár- turistika    125 €     98 €
TJ Strojár- ZRTV              60 €     47 €
LK Sagittarius 1008 €   789 €
TK  Tie break      317 €   248 €
SPZ-klub streleckých nádejí           122 €     95 €
1.SC Malacky florbal 1393 € 1 089 €
ŠK Žolík 2210 € 1 728 €
Leteckí modelári – RC LMK 1096 €    857 €
Alfa boxing club 1 926 €
ČSFA 1566 € 1 225 €
Boxingclub RTJ   882 €    690 €
Synchro. plávanie   453 €    354 €
Benzinol OVM 1316 € 1 029 €
Športovo-strelecký klub ZTŠČ 1125 €    880 €
SCK Záhorák    137 €
TK Grande   794 €    621 €
FC Malacky   939 €    734 €
Mažoretky ELLA   643 €    503 €
Klub vojakov v zálohe   904 €    707 €
Mestský stolnotenisový klub     2482 €  1 941 €
Auto klub Malacky   474 €    371 €
AC Malacky 3483 € 2 724 €
SJ Sport, o. z.   547 €    428 €
Záhorácky šachový klub   375 €    293 €
OZ Pohybovňa     381 €    298 €
Záhorácky let. klub   301 €    235 €
Latino school      61 €
Buldoci sálový futbal    123 €
SPOLU      36 000 €     30 400 €Text a foto: Ľ. Pilzová 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok