3. 4. 2009
Jozef Ondrejka na Dni SARIO: „V inováciách zaostávame“

Primátor Malaciek Jozef Ondrejka bol 2. apríla účastníkom prezentácie združenia samosprávnych krajov SK8 v rámci Dňa SARIO na veľtrhu stavebníctva CONECO. Jeho vystúpenie nieslo názov Zlatý trojuholník – zlatá príležitosť pre investície. Samosprávne kraje deklarovali spoločnú snahu o riešenie problémov regiónov. Cieľom vystupujúcich v prezentácii bolo ukázať pripravenosť žúp na boj s hospodárskou krízou. SARIO  – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu vidí cestu v podpore inovácií a výskumu.

Na nedostatky v tejto oblasti upozornil vo svojom vystúpení aj primátor J. Ondrejka: „Z hľadiska inovácií je Slovensko na poslednej priečke z krajín Európskej únie.“ Ako hlavnú investičnú príležitosť v Malackách označil Priemyselno – technologický park Záhorie – Eurovalley s potenciálom európskeho významu. Dôraz kládol na zámer vybudovania inovačného mestečka v zóne E2. Inkubátor Malacky je prezentovaný ako príklad naštartovania začínajúcich podnikateľov a motivácia pre ľudí, ktorí prídu o prácu. „Slovensko sa zbláznilo do priemyselných parkov. Hovorím všetkým primátorom a starostom – spravte si samofinancovateľný podnikateľský inkubátor ako my,“ uviedol J. Ondrejka.  Ako ďalšiu investičnú príležitosť predstavil účastníkom Dňa SARIO – novinárom, developerom, investorom a exportérom Pálfiovský kaštieľ. Samospráva ho chce zrekonštruovať s prispením eurofondov a v partnerstve so súkromným sektorom.

Predseda BSK Vladimír Bajan ako prioritné rozvojové oblasti kraja označil dopravu, školstvo, cestovný ruch a šport, informatizáciu a cezhraničnú spoluprácu. Jednou z priorít v oblasti školstva  je podľa V. Bajana vybudovanie novej strednej odbornej školy v Malackách.  Bratislavský samosprávny kraj v tomto roku hospodári s rozpočtom 145 miliónov €. Štatisticky patrí kraj medzi dvadsať najvyspelejších regiónov v Európe a to ho diskvalifikuje z možnosti plnohodnotného čerpania eurofondov. 

Malacky sa zúčastňujú na veľtrhu CONECO 2009 v Inchebe Bratislava v úlohe spoluvystavovateľa Bratislavského samosprávneho kraja v spoločnej expozícii slovenských žúp v hale A0. BSK sa prezentuje geoportálom, ktorého hlavným cieľom je rozšíriť možnosti poskytovania služieb verejnosti s dôrazom na využívanie moderných informačných technológií. Veľtrh potrvá do 4. apríla.

Text a foto:
Ivana Potočňáková

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok