28. 9. 2020
Jesenný zber objemného odpadu v meste
Jesenný zber veľkoobjemového odpadu má naplánované štyri termíny v októbri. Počas štyroch víkendov budú postupne v jednotlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu vrátia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.

Termíny zberu objemového odpadu: 
  • I. obvod, 9. – 12. októbra 
  • II. obvod, 23. – 26.. októbra 
  • III. obvod, 6. – 9. novembra 
  • IV. obvod, 13. – 16. novembra 

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek – fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

I. OBVOD

Termín zberu: 9. – 12. októbra 

Ulice I. obvodu: 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery: 
Pezinská (pred kasárňami)
Dielenská (pri odbočke na bazár)
Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)
Partizánska (vnútroblok pri stojisku kontajnerov)
Hviezdoslavova (pri Agre)
Hviezdoslavova – pri Mototechne 
Družstevná – pri mlyne 
Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)
Kollárova (pri koľajniciach)
Vajanského (pri koľajniciach)
križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského
Mansueta Olšovského (na konci, pri záhradách)
Ul. 1. mája 35
roh Ul. 1. mája a Pribinovej
roh Ul. 1. mája a Martina Rázusa
Kukučínova (pri vodároch)
záhradkárska osada Prídavky 

II. OBVOD

Termín zberu: 23. – 26. októbra

Ulice II. obvodu: 
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.

Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery: 
Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka
Kozia – ubytovňa Agra
Jána Hollého – druhá časť Martina Benku
Cesta mládeže – Veľkomoravská 
Cesta mládeže – modrý činžiak pri ceste
križovatka Svätoplukova – Jána Hollého
križovatka Vlastenecká – Príjazdná
križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)


III. OBVOD

Termín zberu: 6. – 9. novembra

Ulice III. obvodu: 
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 

Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery: 
Vinohrádok
gen. Štefánika – pri škôlke
gen. Štefánika – pri bývalom hostinci Tabarín
Stupavská – bývalé Zberné suroviny
trafostanica pri Betánii
Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko
Štúrova – detské ihrisko a škola
Štúrova – pri potoku
križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 
trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
Kalista Orgoňa – parkovisko
križovatka Jánošíkova – Príjazdná
križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 
križovatka Gaštanová pri Hobbi


IV. OBVOD

Termín zberu: 13. – 16. novembra

Ulice IV. obvodu: 
Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.

Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery: 
Záhradná – Jesenského – Dubovského – začiatok Sadovej (pri detskom ihrisku)
Sadová (pod lesom)
Dubovského (bytovky Vojenských lesov)
križovatka Rakárenská – Táborisko
Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch 
križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov
križovatka Tichá – Duklianskych hrdinov
Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)
križovatka Oslobodenia – Legionárska 
križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom
križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej
križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
križovatka Hurbanova – Hlboká
križovatka Písniky 
križovatka Džbankáreň – Vysoká – Hlboká
križovatka Hodžova – Hlboká

TEKOS/-lp-
 

Prevádzkové hodiny na zberných dvoroch 

Zberný dvor, Partizánska ul. (v sídle spoločnosti Tekos)

1. apríl – 30. september  
pondelok – piatok 16.00 – 19.00 h
sobota 12.00 – 16.00 h

1. október – 31. marec
pondelok – piatok 16.00 – 17.00 h 
sobota 12.00 – 16.00 h

Výdaj zberných nádob: 
každý pracovný deň 7.30 – 10.30 h a 11.30 – 13.30 h


Zberný dvor, Hlboká ul. 

celoročne 
PONDELOK  zatvorené
UTOROK – SOBOTA 9.00 – 17.00 h (obedná prestávka 12.00 – 12.30 h)Čo sa môže kde odovzdať

iba na Zbernom dvore Partizánska: 
elektroodpad, použité jedlé oleje a tuky, šatstvo, odpady s obsahom škodlivín

iba na Zbernom dvore Hlboká: 
drobný stavebný odpad

na oboch zberných dvoroch: 
objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky, sklo

Bližšie informácie:
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia 034/7966 184
Tekos, oddelenie služieb zákazníkom 034/77 22 060
Zberný dvor Hlboká 034/77 22 511 

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok