29. 10. 2013
Jesenné účelové cvičenie žiakov zo ZŠ Záhorácka
V piatok 25. 10. sa v areáli Zámockého parku uskutočnila praktická časť  účelového cvičenia na ochranu života a zdravia pre žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ Záhorácka 95 v Malackách. Areál lesoparku zaplnilo 228 žiakov a ich pedagógov, ktorí vyrazili do terénu po cvičnom poplachu spojenom s evakuáciou a opustením budovy školy.

Žiaci si počas cvičení využili a v praxi si overili nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti dopravnej výchovy, streleckej prípravy, zdravotnej prípravy, civilnej obrany, protipožiarnej prípravy a topografie. „Tento rok boli všetci veľmi šikovní a testy zvládali rýchlejšie ako pred rokom,“ povedal pán učiteľ dozorujúci na stanovišti zdravotníckej prípravy. „Anču nemáme, ale figuranta robil vždy niekto zo žiakov. Ďalší simulovali záchrannú akciu pri zástave dýchania,“ doplnila jeho kolegyňa.

K najzábavnejším disciplínam patrilo striekanie hasičskou striekačkou na cieľ, no predtým museli žiaci hasičom zodpovedať niekoľko kvízových otázok. „V mene školy sa chcem poďakovať mestu Malacky za sprístupnenie areálu Zámockého parku, Dobrovoľnému hasičskému zboru za spoluprácu a osobnú prítomnosť a všetkým zúčastneným pedagógom za úspešné zvládnutie účelového cvičenia,“ prízvukuje riaditeľka ZŠ Záhorácka Gabriela Emrichová.

Text: -ts/tabu-; Foto: -tabu-

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok