27. 9. 2017
Jesenná deratizácia
Mestský úrad Malacky určuje termín na vykonanie jesennej  preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky od 1. októbra do 15. novembra 2017.
 
Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, prípadne v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to prostredníctvom firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na mestský úrad, útvar výstavby a životného prostredia. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.
 
Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú fyzické osoby a správcovia zariadení spoločného stravovania, zdravotníckych  zariadení, obchodných  a podnikateľských prevádzok, školských a predškolských zariadení, prevádzkových a administratívnych budov, obytných domov, rodinných domov – v prípade chovu hosp. zvierat, kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových objektov, vojenských objektov.
 
ÚVaŽP

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok