27. 9. 2017
Jesenná deratizácia
Mestský úrad Malacky určuje termín na vykonanie jesennej  preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky od 1. októbra do 15. novembra 2017.
 
Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, prípadne v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to prostredníctvom firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na mestský úrad, útvar výstavby a životného prostredia. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.
 
Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú fyzické osoby a správcovia zariadení spoločného stravovania, zdravotníckych  zariadení, obchodných  a podnikateľských prevádzok, školských a predškolských zariadení, prevádzkových a administratívnych budov, obytných domov, rodinných domov – v prípade chovu hosp. zvierat, kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových objektov, vojenských objektov.
 
ÚVaŽP

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok