26. 9. 2023
Jesenná deratizácia

MsÚ Malacky určuje termín na vykonanie jesennej preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky

od  01. 10.  do  31. 11.

Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to  prostredníctvom  oprávnených firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na MsÚ Malacky, ÚVaŽP. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.

Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú najmä vlastníci, príp. správcovia

 • zariadení spoločného stravovania,
 • zdravotníckych zariadení,
 • obchodných a podnikateľských prevádzok,
 • školských a predškolských zariadení,
 • športovo-rekreačných,
 • telovýchovných a kultúrnych zariadení,
 • zariadení sociálnych služieb,
 • bytových a polyfunkčných domov,  
 • administratívnych budov, 
 • rodinných domov – v prípade chovu hosp. zvierat,
 • kanalizačnej siete,
 • výrobných a prevádzkových objektov,
 • skladov i skládok odpadov,
 • vojenských objektov.

ÚVaŽP MsÚ Malacky

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok