26. 9. 2023
Jesenná deratizácia

MsÚ Malacky určuje termín na vykonanie jesennej preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky

od  01. 10.  do  31. 11.

Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to  prostredníctvom  oprávnených firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na MsÚ Malacky, ÚVaŽP. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.

Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú najmä vlastníci, príp. správcovia

 • zariadení spoločného stravovania,
 • zdravotníckych zariadení,
 • obchodných a podnikateľských prevádzok,
 • školských a predškolských zariadení,
 • športovo-rekreačných,
 • telovýchovných a kultúrnych zariadení,
 • zariadení sociálnych služieb,
 • bytových a polyfunkčných domov,  
 • administratívnych budov, 
 • rodinných domov – v prípade chovu hosp. zvierat,
 • kanalizačnej siete,
 • výrobných a prevádzkových objektov,
 • skladov i skládok odpadov,
 • vojenských objektov.

ÚVaŽP MsÚ Malacky

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok