31. 5. 2010
Jednoznačné NIE parkovaciemu domu

Dnes v podvečerných hodinách sa konalo zhromaždenie obyvateľov za účelom prerokovania zámeru umiestnenia parkovacieho domu na Bernolákovej ulici. Takmer 110-tim obyvateľom dotknutej časti sídliska Domky, vežiakov na Mierovom námestí, Veľkomoravskej ulice a poslancov zastupiteľstva bol odprezentovaný návrh na vytvorenie viac ako 200 parkovacích miest v dome siahajúcom takmer do výšky 10m, ktorý by bol situovaný medzi potraviny a trafostanicu, čím by zabral časť zelene a najmä športovisko. Nové parkovacie miesta musia byť vytvorené v súvislosti s pripravovanou nadstavbou obytného domu na Bernolákovej ulici a investor navrhol práve túto variantu.
Väčšina prítomných bola proti danému návrhu. Argumentovali stratou priestoru pre voľnočasové aktivity, dostatkom parkovacích miest na blízkom Kláštornom námestí, boli taktiež proti výške parkovacieho domu a upozornili, že dom by priniesol zahustenie dopravy, zvýšenú hlučnosť a zvýšené množstvo emisií z výfukových plynov, ktoré by nepriniesli okolo bývajúcim práve skvalitnenie ich životného prostredia. Polemizovalo sa aj o zhode s územným plánom. Pred zhromaždených predstúpili aj poslanci zastupiteľstva, ktorí sa taktiež zhodli, že parkovací dom nie je dobré riešenie a práve preto iniciovali na zasadnutí zvolanie zhromaždenia obyvateľov. Medzi konštruktívne návrhy vyriešenia problému s tvorbou nových parkovacích miest patrilo horizontálne parkovanie, ktorému však bude musieť ustúpiť zeleň. Pre mesto dali obyvatelia jednoznačný signál, že si parkovací dom neželajú, čo v závere takmer trojhodinového veľmi kultivovaného stretnutia deklaroval aj primátor mesta.

/iša/, foto: S. Osuský

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok