31. 5. 2010
Jednoznačné NIE parkovaciemu domu

Dnes v podvečerných hodinách sa konalo zhromaždenie obyvateľov za účelom prerokovania zámeru umiestnenia parkovacieho domu na Bernolákovej ulici. Takmer 110-tim obyvateľom dotknutej časti sídliska Domky, vežiakov na Mierovom námestí, Veľkomoravskej ulice a poslancov zastupiteľstva bol odprezentovaný návrh na vytvorenie viac ako 200 parkovacích miest v dome siahajúcom takmer do výšky 10m, ktorý by bol situovaný medzi potraviny a trafostanicu, čím by zabral časť zelene a najmä športovisko. Nové parkovacie miesta musia byť vytvorené v súvislosti s pripravovanou nadstavbou obytného domu na Bernolákovej ulici a investor navrhol práve túto variantu.
Väčšina prítomných bola proti danému návrhu. Argumentovali stratou priestoru pre voľnočasové aktivity, dostatkom parkovacích miest na blízkom Kláštornom námestí, boli taktiež proti výške parkovacieho domu a upozornili, že dom by priniesol zahustenie dopravy, zvýšenú hlučnosť a zvýšené množstvo emisií z výfukových plynov, ktoré by nepriniesli okolo bývajúcim práve skvalitnenie ich životného prostredia. Polemizovalo sa aj o zhode s územným plánom. Pred zhromaždených predstúpili aj poslanci zastupiteľstva, ktorí sa taktiež zhodli, že parkovací dom nie je dobré riešenie a práve preto iniciovali na zasadnutí zvolanie zhromaždenia obyvateľov. Medzi konštruktívne návrhy vyriešenia problému s tvorbou nových parkovacích miest patrilo horizontálne parkovanie, ktorému však bude musieť ustúpiť zeleň. Pre mesto dali obyvatelia jednoznačný signál, že si parkovací dom neželajú, čo v závere takmer trojhodinového veľmi kultivovaného stretnutia deklaroval aj primátor mesta.

/iša/, foto: S. Osuský

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok