15. 12. 2020
Je možné žiadať o dotácie z rozpočtu mesta
Mestský úrad Malacky podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 31. januára 2021 podali žiadosť. Je možné žiadať o dotáciu v oblasti športu, kultúry, sociálnej oblasti a o dotáciu pre iné neziskové organizácie.

Text VZN, výzva na predkladanie žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY.  Žiadatelia sú povinní poskytnúť všetky požadované údaje podľa § 2 ods. 3 VZN. Povinnou prílohou je vyplnený formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 VZN). 
Žiadateľov, ktorými sú organizačné jednotky (zložky) bez právnej subjektivity, musia k žiadosti predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony súvisiace s procesom poskytovania dotácií, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie (príloha č. 1 výzvy). Žiadatelia o dotáciu na športovú činnosť priložia aj vyplnený Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť na rok 2021 (príloha č. 2 výzvy).
 
Informácie o dotáciách pre oblasť športu poskytne referentka MsÚ Beáta Gelingerová, telefón 034/79 66 183.  Informácie o dotáciách pre oblasť kultúry, sociálnu oblasť a pre iné neziskové organizácie poskytne referentka MsÚ Darina Pelecová, telefón 034/79 66 145. 

Žiadosti o dotáciu sa podávajú na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

MsÚ

Ďalšie
Práca
Oznamy
31. 3. 2023
Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice

Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice. Dohodnutá práca:…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
31. 3. 2023
Čistíme naše mesto

S príjemnejšími vonkajšími teplotami a jarným slniečkom sa začali brigády zamerané na čistenie…

Zobraziť celý článok