8. 4. 2014
Jarná zberateľská burza
Začiatkom apríla sa uskutočnila prvá z tohtoročných zberateľských búrz v našom meste. Hlavným organizátorom bol Klub filatelistov v Malackách, spoluorganizátormi boli Centrum voľného času Malacky a Mestské centrum kultúry Malacky, no a samozrejme ZŠ Dr. Dérera. Do priestorov školskej jedálne v spomenutej ZŠ zavítalo okolo 100 záujemcov o zberateľstvo. Hlavné zastúpenie mali zberatelia mincí, bankoviek, poštových známok, a pohľadníc. No našli sa i zberatelia pivných etikiet, minerálov, odznakov, a dokonca i modranskej keramiky. Prítomní boli samozrejme zberatelia z Malaciek a Bratislavy, hosťami boli aj Holíčania a filatelisti z Veselí nad Moravou.

Potešením je vždy návšteva malých zberateľov z radov školákov. I tentokrát to boli hlavne deti zo ZŠ Dr. Dérera, kde pracuje i krúžok mladých filatelistov. Malackí filatelisti pri príležitosti uskutočnenia burzy vydali už v poradí 18. korešpondenčný lístok s prítlačou v sérii „Malacky dnes“. Tentokrát bola námetom Športová hala Malina.

Ďalší korešpondenčný lístok z tejto série vyjde 1. mája s námetom fontány v Zámockom parku. Najviac aktivít pripravuje Klub Filatelistov 52-32 v Malackách na september, keď jeho členovia a sympatizanti oslávia 85. výročia jeho založenia.

Anton Pašteka
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok