19. 4. 2021
Jarná fotosúťaž: Zámocký park
Občianske združenie Malacké pohľady vyhlásilo fotosúťaž na tému Zámocký park. 
Vaše fotografie môžu pozývať na jarné prechádzky, zobrazovať atmosféru parku, prípadne dokumentovať jeho genius loci.  

Zapojiť sa môžete do troch súťažných kategórií:
príroda v Zámockom parku
architektúra v Zámockom parku
aktivity v Zámockom parku

Svoje fotografie môžete posielať do 1. júna na mailovú adresu mpohlady@gmail.com. Bude ich posudzovať odborná porota. 

Podmienky súťaže:
fotografie musia vzniknúť v období od 1. apríla do 31. mája v Zámockom parku,
každý autor môže prihlásiť spolu maximálne 3 fotografie (do jednej alebo viacerých kategórií),
zaslaná fotografia musí mať rozmer dlhšej strany minimálne 2000 px,
sprievodná správa musí obsahovať meno a priezvisko autora, dátum vzniku fotografie a určenie kategórie, do ktorej má byť zaradená,
zaslaním fotografie autor vyslovene súhlasí s použitím fotografie OZ Malacké pohľady na nekomerčné účely s licenciou Attribution Non Commercial (CC BY-NC). Tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela za podmienky, že dielo bude použité iba pre nekomerčné účely. Typickým účelom použitia je výstava víťazných fotografií alebo zverejnenie na webe s uvedením autora, prípadne dobročinná dražba.

Podrobné informácie o súťaži

Text a foto: Malacké pohľady

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok