19. 4. 2021
Jarná fotosúťaž: Zámocký park
Občianske združenie Malacké pohľady vyhlásilo fotosúťaž na tému Zámocký park. 
Vaše fotografie môžu pozývať na jarné prechádzky, zobrazovať atmosféru parku, prípadne dokumentovať jeho genius loci.  

Zapojiť sa môžete do troch súťažných kategórií:
príroda v Zámockom parku
architektúra v Zámockom parku
aktivity v Zámockom parku

Svoje fotografie môžete posielať do 1. júna na mailovú adresu mpohlady@gmail.com. Bude ich posudzovať odborná porota. 

Podmienky súťaže:
fotografie musia vzniknúť v období od 1. apríla do 31. mája v Zámockom parku,
každý autor môže prihlásiť spolu maximálne 3 fotografie (do jednej alebo viacerých kategórií),
zaslaná fotografia musí mať rozmer dlhšej strany minimálne 2000 px,
sprievodná správa musí obsahovať meno a priezvisko autora, dátum vzniku fotografie a určenie kategórie, do ktorej má byť zaradená,
zaslaním fotografie autor vyslovene súhlasí s použitím fotografie OZ Malacké pohľady na nekomerčné účely s licenciou Attribution Non Commercial (CC BY-NC). Tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela za podmienky, že dielo bude použité iba pre nekomerčné účely. Typickým účelom použitia je výstava víťazných fotografií alebo zverejnenie na webe s uvedením autora, prípadne dobročinná dražba.

Podrobné informácie o súťaži

Text a foto: Malacké pohľady

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok