4. 4. 2023
Jarná deratizácia

MsÚ Malacky určuje termín na vykonanie jarnej  preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky

od  01. 04.  do  31. 05.

Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to  prostredníctvom  oprávnených firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na MsÚ Malacky, ÚVaŽP. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.

Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú najmä vlastníci, príp. správcovia

 • zariadení spoločného stravovania,
 • zdravotníckych zariadení,
 • obchodných a podnikateľských prevádzok,
 • školských a predškolských zariadení,
 • športovo-rekreačných,
 • telovýchovných a kultúrnych zariadení,
 • zariadení sociálnych služieb,
 • bytových a polyfunkčných domov,  
 • administratívnych budov, 
 • rodinných domov – v prípade chovu hosp. zvierat,
 • kanalizačnej siete,
 • výrobných a prevádzkových objektov,
 • skladov i skládok odpadov,
 • vojenských objektov.

ÚVaŽP MsÚ Malacky

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok