4. 4. 2023
Jarná deratizácia

MsÚ Malacky určuje termín na vykonanie jarnej  preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky

od  01. 04.  do  31. 05.

Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to  prostredníctvom  oprávnených firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na MsÚ Malacky, ÚVaŽP. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.

Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú najmä vlastníci, príp. správcovia

 • zariadení spoločného stravovania,
 • zdravotníckych zariadení,
 • obchodných a podnikateľských prevádzok,
 • školských a predškolských zariadení,
 • športovo-rekreačných,
 • telovýchovných a kultúrnych zariadení,
 • zariadení sociálnych služieb,
 • bytových a polyfunkčných domov,  
 • administratívnych budov, 
 • rodinných domov – v prípade chovu hosp. zvierat,
 • kanalizačnej siete,
 • výrobných a prevádzkových objektov,
 • skladov i skládok odpadov,
 • vojenských objektov.

ÚVaŽP MsÚ Malacky

Ďalšie
Šport
30. 5. 2023
Záhoráci majú za sebou najúspešnejšiu sezónu. Tréner Ćirić: S 10. miestom nie…

Záhoráci obsadili v konečnej tabuľke extraligy 10. miesto, čo je ich doteraz najlepšie umiestnenie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok