3. 5. 2018
Jarná deratizácia
Do 15. mája treba vykonať jarnú preventívnu celoplošnú deratizáciu na území mesta Malacky. Povinnými subjektmi sú najmä vlastníci, príp. správcovia zariadení spoločného stravovania, zdravotníckych zariadení, obchodných a podnikateľských prevádzok, školských a predškolských zariadení, prevádzkových a administratívnych budov, obytných domov, rodinných domov (v prípade chovu hospodárskych zvierat), kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových objektov a vojenských objektov.
Tieto subjekty sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, prípadne v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu. Po deratizácii treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad na Útvar výstavby a životného prostredia MsÚ Malacky. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.

Útvar výstavby a živ. prostredia MsÚ
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok