26. 5. 2008
Internetová stránka v novom šate
Po ukončení verejného obstarávania sa začali práce na redizajne internetovej stránky mesta Malacky. Cieľom redizajnu je vytvorenie novej oficiálnej webstránky, ktorá bude prezentovať mesto a jednoduchým spôsobom umožňovať prístup k informáciám s dôrazom na interaktivitu.

Ponuku na redizajn internetovej stránky predložilo päť záujemcov. Komisia na základe zvolených kritérií vybrala dodávateľa – spoločnosť OXIDE, s.r.o. Cena za vykonanie diela je 87.822 Sk (vrátane DPH). V záujme transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami sa samospráva a dodávateľ dohodli, že cena diela nie je predmetom obchodného tajomstva. Pozoruhodné je, že priamym tvorcom novej podoby oficiálnej webovej stránky mesta bude 17- ročný študent Gymnázia v Malackách Daniel Krakovský.

Primárnym cieľom redizajnu internetovej stránky je zmena informačného portálu na portál služieb so zabezpečením on-line komunikácie vo vybraných sekciách. Samospráva chce v duchu trendov e-governmentu a rozvíjania e-demokracie zmeniť jednosmernú komunikáciu vo vzťahu úrad – užívateľ na obojsmernú. Ambíciou novej webovej stránky je zvýšiť a zjednodušiť účasť občanov na spravovaní vecí verejných.

Novinkou pripravovanej stránky okrem iného bude e-Panel – diskusné fórum k verejným otázkam i rubrika Pýtame sa Mestského úradu, v ktorej si užívateľ vyberie oddelenie úradu, kam nasmeruje svoj podnet; on-line občianska inzercia, elektronický dotazník umiestnený s cieľom zisťovať spätnú väzbu od občanov i  spravodajstvo z rokovaní volených inštitúcií s výsledkami hlasovania poslancov.

Internetová stránka bude zameraná na cieľové skupiny s hlavným menu: mesto, občan, návštevník a podnikateľ; bude užívateľsky i administrátorsky priateľská, pripravená v troch jazykových mutáciách. Skúšobná verzia stránky bude prístupná od začiatku júla. Po zapracovaní pripomienok užívateľov bude nová internetová stránka mesta Malacky oficiálne spustená v druhej polovici júla.
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok