30. 11. 2015
Informatická súťaž iBobor v ZŠ Štúrova

Účasť žiakov ZŠ Štúrova v súťaži iBobor, ktorá je zameraná na riešenie logických úloh z oblasti informatiky, sa už stala tradíciou, veď sa do nej zapájajú od roku 2009. V tomto školskom roku sa uskutočnil jej 9. ročník a žiaci „štúrky“ samozrejme nechýbali.

V stredu 11. novembra súťažili žiaci 8. a 9. ročníkov v kategórii Kadet. Všetci súťažili online.

Ôsmačky skončili takto:
1. Lujza Boďová (8. A – 61,35 bodov z 80 bodov)
2. Miroslava Kovaničová (8. A)
3. Denisa Cabadajová- (8. A)
 
Najúspešnejší deviataci (v rámci prvej skupiny):
1. Anetta Maxianová (9. B – 50,69 bodov z 80 bodov)
2. Karolína Uhrová (9. B)
3. Adriana Sakalášová (9. A)
4. 
Najúspešnejší deviataci (v rámci druhej skupiny):
1. Nikola Drndová (9. A – 56,02 bodov z 80 bodov)
2. Róbert Hrubší (9. A)
3. Samuel Schwammel (9. A)

Diplomy úspešných riešiteľov celoslovenskej súťaže iBobor získali: Lujza Boďová, Miroslava Kovaničová, Nikola Drndová, Denisa Cabadajová, Róbert Hrubši a Anetta Maxianová.

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a výhercom blahoželáme!

Text, foto: ZŠ Štúrova

 

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok