30. 11. 2015
Informatická súťaž iBobor v ZŠ Štúrova

Účasť žiakov ZŠ Štúrova v súťaži iBobor, ktorá je zameraná na riešenie logických úloh z oblasti informatiky, sa už stala tradíciou, veď sa do nej zapájajú od roku 2009. V tomto školskom roku sa uskutočnil jej 9. ročník a žiaci „štúrky“ samozrejme nechýbali.

V stredu 11. novembra súťažili žiaci 8. a 9. ročníkov v kategórii Kadet. Všetci súťažili online.

Ôsmačky skončili takto:
1. Lujza Boďová (8. A – 61,35 bodov z 80 bodov)
2. Miroslava Kovaničová (8. A)
3. Denisa Cabadajová- (8. A)
 
Najúspešnejší deviataci (v rámci prvej skupiny):
1. Anetta Maxianová (9. B – 50,69 bodov z 80 bodov)
2. Karolína Uhrová (9. B)
3. Adriana Sakalášová (9. A)
4. 
Najúspešnejší deviataci (v rámci druhej skupiny):
1. Nikola Drndová (9. A – 56,02 bodov z 80 bodov)
2. Róbert Hrubší (9. A)
3. Samuel Schwammel (9. A)

Diplomy úspešných riešiteľov celoslovenskej súťaže iBobor získali: Lujza Boďová, Miroslava Kovaničová, Nikola Drndová, Denisa Cabadajová, Róbert Hrubši a Anetta Maxianová.

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a výhercom blahoželáme!

Text, foto: ZŠ Štúrova

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok