17. 4. 2023
Podmienky prijímania detí do škôlky. Žiadosti treba podať v máji

Riaditeľka Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom mestom Malacky oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa budú podávať od 1. mája do 31. mája 2023.

Žiadosť bude k dispozícii na webovej stránke MŠ www.msmalacky.edupage.org v elektronickej podobe (elektronická prihláška) alebo na riaditeľstve MŠ, Bernolákova 18, Malacky.

Podávanie žiadostí:

  • formou elektronickej prihlášky,
  • osobne na riaditeľstve MŠ, Bernolákova 18, Malacky,
  • poštou na adresu: Materská škola, Bernolákova 18, 901 01 Malacky,
  • naskenovaním a odoslaním na: riaditelka@msmalacky.sk.

Žiadosť musí byť potvrdená pediatrom. Riaditeľka MŠ do 30. júna 2023 rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa.

Upozorňujeme zákonných zástupcov, že každé dieťa, ktoré 31. augusta 2023 dovŕši 5 rokov, musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Teda musí nastúpiť do materskej školy.

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ je limitované kapacitnými možnosťami MŠ.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • dieťa od 3 rokov veku,
  • výnimočne dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, pre ktoré:

  •  je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a má trvalý pobyt v meste Malacky

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:

  • deti s trvalým pobytom v meste Malacky

  a)  deti od 3 rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu),

  b) deti vo veku 2 – 3 podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu).

Materská škola Malacky

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok