18. 11. 2015
Informácia k parlamentným voľbám

V sobotu 5. marca 2016 sa budú v Slovenskej republike konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Právo voliť a právo byť volený upravuje Zákon č 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo voliť má každý občan Slovenskej republiky, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Prekážkou práva voliť je:
– zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia
– výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

Prekážkou práva byť volený je:
– výkon trestu odňatia slobody
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

-red-

 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok