22. 7. 2022
Inflačná pomoc. Kto môže o ňu požiadať?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky informuje o inflačnej pomoci.

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

osobní asistenti v termíne do 31. 8. 2022,opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31. 8. 2022,fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30. 9. 2022,seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31. 8. 2022.

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce. Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu

UPSVaR

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok