9. 12. 2022
Inflácia, vysoké ceny energií a zákonné povinnosti uložené štátom nútia mesto čiastočne zvyšovať dane a poplatky

Na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude predložený návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad o 15 % pre fyzické aj právnické osoby. Mesto k tomuto nepopulárnemu kroku núti inflácia, povinné zvyšovanie platov v školstve a verejnej správe, vysoké ceny energií či v prípade Tekosu aj výrazné kolísanie cien pohonných látok. Zľavy pre obyvateľov nad 62 rokov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi zostanú zachované v rovnakej výške. 

Navrhované zvýšenie bude napríklad v poplatkoch za komunálny odpad znamenať o 5 € viac ročne na jedného obyvateľa: z doterajšieho ročného poplatku 34,20 € sa navrhuje 39, 31 € ročne. Daň z nehnuteľnosti za priemerný dvojizbový byt sa navrhuje zvýšiť o 4,69 € ročne. „Uvedomujeme si, že ide o mimoriadne citlivú vec, pretože momentálne všetci ľudia prežívajú zložitú situáciu. Hoci to urobiť musíme, snažili sme sa navrhnúť zvyšovanie daní a poplatkov v akej-takej udržateľnej hranici. Ide o posledné možné riešenie, keď iné možnosti už nestačia. Prosíme Malačanov o pochopenie. Každé jedno euro, ktoré zaplatia svojmu mestu, sa im vráti v podobe kvalitných služieb mesta, opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia, ale aj výstavby nových cyklotrás a nájomných bytov,“ vysvetľuje prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová.  V prípade zamestnancov v školstve a vo verejnej správe sú mestá a obce povinné v roku 2023 navýšiť ich platy v dvoch etapách (školstvo 10 % v januári a 12 % v septembri, verejná správa 7 % v januári a 10 % v septembri). 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – PRÍKLADY

byt 67 m²

 • daň 2022: 30,82 €
 • navrhovaná daň 2023: 35,51 € 
 • zvýšenie: 4,69 €/rok

byt 70 m² + garáž 18 m²

 • daň 2022: 52 €
 • navrhovaná daň 2023: 60,50 €
 • zvýšenie: 8,50 €/rok

rodinný dom 160 m²/podlažie

 • daň 2022: 110,40 €
 • navrhovaná daň 2023: 121,65 € 
 • zvýšenie: 11,25 €/rok 

garáž  20 m²

 • daň 2022: 22 €
 • navrhovaná daň 2023: 26 € 
 • zvýšenie: 4 €/rok

chata 34 m²

 • daň 2022: 74,80 €
 • navrhovaná daň 2023: 85 € 
 • zvýšenie: 10,20 €/rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

 • rok 2022:  34,20 €/fyzická osoba/ročne
 • návrh pre rok 2023: 39,31 €/fyzická osoba/rok
 • zvýšenie: 5,11 €/fyzická osoba/rok. Znamená to, že pre 4-člennú rodinu predstavuje navrhovaný nárast 20,44 € ročne.

Poplatok za drobný stavebný odpad, odovzdaný na zberný dvor, sa nemení. 
Miestne dane a poplatky je možné zaplatiť v dvoch splátkach. Pre obyvateľov nad 62 rokov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi sa navrhuje ponechať zľavy z daní a poplatkov v rovnakej výške ako doteraz. 

ZĽAVY Z MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

daň z nehnuteľností

 • 50 % osoby v hmotnej núdzi 
 • 30 % ŤZP
 • 30 % obyvatelia nad 62 rokov (stavby na bývanie, byty)
 • 60 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (záhrady, zastavané plochy, nádvoria)
 • 80 % obyvatelia nad 65 rokov (zastavané plochy a nádvoria)
 • 50 % obyvatelia nad 65 rokov (záhrady)

daň za psa

 • 50 % obyvatelia nad 62 rokov

poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 • 30 % obyvatelia nad 62 rokov, ŤZP a osoby v hmotnej núdzi 

-red-

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok