9. 12. 2022
Inflácia, vysoké ceny energií a zákonné povinnosti uložené štátom nútia mesto čiastočne zvyšovať dane a poplatky

Na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude predložený návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad o 15 % pre fyzické aj právnické osoby. Mesto k tomuto nepopulárnemu kroku núti inflácia, povinné zvyšovanie platov v školstve a verejnej správe, vysoké ceny energií či v prípade Tekosu aj výrazné kolísanie cien pohonných látok. Zľavy pre obyvateľov nad 62 rokov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi zostanú zachované v rovnakej výške. 

Navrhované zvýšenie bude napríklad v poplatkoch za komunálny odpad znamenať o 5 € viac ročne na jedného obyvateľa: z doterajšieho ročného poplatku 34,20 € sa navrhuje 39, 31 € ročne. Daň z nehnuteľnosti za priemerný dvojizbový byt sa navrhuje zvýšiť o 4,69 € ročne. „Uvedomujeme si, že ide o mimoriadne citlivú vec, pretože momentálne všetci ľudia prežívajú zložitú situáciu. Hoci to urobiť musíme, snažili sme sa navrhnúť zvyšovanie daní a poplatkov v akej-takej udržateľnej hranici. Ide o posledné možné riešenie, keď iné možnosti už nestačia. Prosíme Malačanov o pochopenie. Každé jedno euro, ktoré zaplatia svojmu mestu, sa im vráti v podobe kvalitných služieb mesta, opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia, ale aj výstavby nových cyklotrás a nájomných bytov,“ vysvetľuje prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová.  V prípade zamestnancov v školstve a vo verejnej správe sú mestá a obce povinné v roku 2023 navýšiť ich platy v dvoch etapách (školstvo 10 % v januári a 12 % v septembri, verejná správa 7 % v januári a 10 % v septembri). 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – PRÍKLADY

byt 67 m²

 • daň 2022: 30,82 €
 • navrhovaná daň 2023: 35,51 € 
 • zvýšenie: 4,69 €/rok

byt 70 m² + garáž 18 m²

 • daň 2022: 52 €
 • navrhovaná daň 2023: 60,50 €
 • zvýšenie: 8,50 €/rok

rodinný dom 160 m²/podlažie

 • daň 2022: 110,40 €
 • navrhovaná daň 2023: 121,65 € 
 • zvýšenie: 11,25 €/rok 

garáž  20 m²

 • daň 2022: 22 €
 • navrhovaná daň 2023: 26 € 
 • zvýšenie: 4 €/rok

chata 34 m²

 • daň 2022: 74,80 €
 • navrhovaná daň 2023: 85 € 
 • zvýšenie: 10,20 €/rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

 • rok 2022:  34,20 €/fyzická osoba/ročne
 • návrh pre rok 2023: 39,31 €/fyzická osoba/rok
 • zvýšenie: 5,11 €/fyzická osoba/rok. Znamená to, že pre 4-člennú rodinu predstavuje navrhovaný nárast 20,44 € ročne.

Poplatok za drobný stavebný odpad, odovzdaný na zberný dvor, sa nemení. 
Miestne dane a poplatky je možné zaplatiť v dvoch splátkach. Pre obyvateľov nad 62 rokov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi sa navrhuje ponechať zľavy z daní a poplatkov v rovnakej výške ako doteraz. 

ZĽAVY Z MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

daň z nehnuteľností

 • 50 % osoby v hmotnej núdzi 
 • 30 % ŤZP
 • 30 % obyvatelia nad 62 rokov (stavby na bývanie, byty)
 • 60 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (záhrady, zastavané plochy, nádvoria)
 • 80 % obyvatelia nad 65 rokov (zastavané plochy a nádvoria)
 • 50 % obyvatelia nad 65 rokov (záhrady)

daň za psa

 • 50 % obyvatelia nad 62 rokov

poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 • 30 % obyvatelia nad 62 rokov, ŤZP a osoby v hmotnej núdzi 

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok
Zdravotníctvo
31. 5. 2023
Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Nemocnica Malacky predlžuje činnosť urgentného príjmu. Na spoločnom postupe sa dohodlo vedenie…

Zobraziť celý článok