28. 10. 2014
Hviezdičky z dopravnej výchovy

Elokované triedy MŠ na Hviezdoslavovej ulici realizujú projekt s názvom Hviezdičky z dopravnej výchovy s celkovými nákladmi 2025 €. Podporu vo výške 1850 € získala škôlka z Nadácie Volkswagen  Slovakia cez grantový projekt Bezpečne na cestách.

Škôlka na Hviezdoslavovej ulici začala s postupnou revitalizáciou školského dvora, v najbližších dňoch bude v rámci projektu Hviezdičky z dopravnej výchovy vytvorené na betónových plochách odborníkom navrhnuté dopravné ihrisko.  Škôlka tiež zakúpila odrážadlá a kolobežky, prilby a reflexné vesty. Výstupom projektu sú okrem iného aj krátke animované filmy, ktoré znázorňujú rôzne dopravné situácie, do ktorých sa deti ako účastníci cestnej premávky môžu dostať. Vďaka tomu sa z grantových prostriedkov do škôlky zakúpil fotoaparát so statívom.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie detí o pravidlách cestnej premávky, nech si osvoja základy bezpečného správania na cestách. Pri vzdelávaní využívali interaktívnu tabuľu, neskôr si modelovali situácie na magnetickej tabuli a fotili jednotlivé sekvencie tak, aby ich s pomocou pedagógov vedeli spojiť do krátkeho animovaného filmu. Zážitkom pre deti iste bola aj návšteva štábu, ktorý prišiel zhotoviť o projekte pre Nadáciu Volkswagen spot.

Elokované triedy MŠ Hviezdoslavova pravidelne usporadúvajú aj recitačnú prehliadku Mám básničku na jazýčku. V rámci dopravného projektu  vznikajú aj básničky k téme, ktoré potom na jar malí škôlkari z Hviezdoslavovej prezentujú verejnosti.

Text, foto: MŠ Hviezdoslavova

 

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok