18. 3. 2011
Horúce rokovanie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 17. 3. zasadali poslanci MsZ od 9.00 h až do 17. 45 h. Prerokovali dovedna asi 30 bodov programu. K závažným patrilo aj schválenie zámeru presunu súčasnej autobusovej stanice na plochu objektu bývalej píly a s tým súvisej budúcej výstavby prestupového terminálu.

Úspechom zastupiteľstva bol významný ústupok budúceho investora, ktorý najskôr žiadal za poskytnutie vlastných pozemkov zámenu za iné, no napokon súhlasil s ich bezodplatným poskytnutím. Realizácia je však podmienená splnením podmienok výzvy Regionálna a mestská hromadná  doprava, operačný program Bratislavský kraj. V opačnom prípade by bolo reálnejšie využiť už hotový projekt na rekonštrukciu Nádražnej ulice.

Horúcu atmosféru a veľa emócií vyvolali správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách v súvislosti s verejným obstarávaním na projekt odkanalizovania, ale aj o pochybeniach v projekte HBV Jánošíkova Malacky. Poslanci žiadali vyvodenie zodpovednosti nielen voči zodpovedným pracovníkom, ale aj voči prednostovi mestského úradu. Privysoká sa im videla napr. cena na príjazdovú komunikáciu k bytom a žiadali zabezpečenie znaleckého posudku o reálnosti dôvodov zvýšenia rozpočtu pri zakladaní stavby. Udiali sa chyby, ktoré môžu spôsobiť, že z piatich bytoviek budú v dohľadnom čase skolaudované tri. Ďalšie dve stoja na pozemkoch známych i neznámych vlastníkov a majetkové vzťahy treba pred kolaudáciou vysporiadať.

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok