6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa v nedeľu 3. decembra niesli tóny skladieb Mozarta, Vivaldiho či Paganiniho v podaní Cirkevného konzervatória v Bratislave. Svojím koncertom otvorili naše celomestské podujatie Adventné Malacky 2023.

          Mesto nadviazalo na skvelú spoluprácu z minulého roka, keď Cirkevné konzervatórium tiež otváralo advent v Malackách. V programe sa predstavili študenti a pedagógovia hudobného odboru hrou na čembalo, gitaru, husle, violu, violončelo, flautu, študenti spevu, študenti špecializácie stará a komorná hudba a študenti z hudobno-dramatického odboru, keďže sme počuli aj prednes. Okrem sólových čísel so sprievodom klavíra boli súčasťou koncertu aj komorné diela ako sláčikové kvarteto, flautové trio alebo dielo pre dva soprány, husle/flautu, violu a basso continuo.

      Dekan farnosti Ján Ragula v úvode koncertu požehnal mestský adventný veniec a primátor Juraj Říha na ňom zapálil prvú sviečku. „Vianoce budú každý rok, ale to či bude v našom srdci a v našich rodinách miesto pre Boha, záleží len na nás. Želám vám požehnaný advent – čas prípravy na vianočné sviatky,“ povedal dekan.     

Primátor sa taktiež prítomným prihovoril: „Všetkým vám prajem, aby nastávajúci adventný čas priniesol pokoj a dobro do vašich domácností, ale aj do vašich sŕdc. Prajem si, aby všetky ďalšie dni boli plné pochopenia a tolerancie, aby sme pochopenie a podporu našli u našich blízkych a priateľov, ale aj my Malačania medzi sebou, pretože sme jedno veľké spoločenstvo. A taktiež vám prajem pevné zdravie a osobné šťastie.“

          Svetlo sviečok na adventnom venci symbolizuje večný život. Okrem toho, že každú ďalšiu zapaľujeme vždy v nedeľu, každá nesie samostatné posolstvo. Prvá adventná sviečka znamená mier. Druhá nám pripomína vieru, tretia je posolstvom lásky a štvrtá symbolizuje nehasnúcu nádej. „Mier. Slovo, ktoré sme doteraz brali ako samozrejmosť. Jeho význam sa zmenil a dnes toto slovo znamená  skôr túžbu. Túžbu po živote v mieri. Prajem si celosvetový mier, ale prajem vám aj mier v rodinách, mier medzi priateľmi a tiež požehnaný vianočný čas,“ povedala vo svojom príhovore riaditeľka Mestského centra kultúry Jana Zetková. Po koncerte pripravila Malacká farská charita adventný punč. Výťažok z predaja bude použitý pre občanov v núdzi.          

Program Adventných Malaciek pokračoval v utorok 5. decembra príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka na Kláštornom námestí pred kostolom. Ešte predtým deti zabávalo Divadlo HAAF Zuzany Haasovej. Mikuláš deťom priniesol darček v podobe koncertu PACI PAC. Fotografie zverejníme na facebooku v profile malacky.sk. Ďalší program bude pokračovať od 15. decembra v rámci Vianočných trhov. Pozývame vás zažiť pekné chvíle s blízkymi v spoločnosti malackých umelcov.

Text a foto: N. Jánošová

Ďalšie
Spoločnosť
Zdravotníctvo
28. 2. 2024
Darovali sme takmer 20 litrov krvi

Vpiatok 23. februára predpoludním bolo na gymnáziu na Prvomájke viac rušno než obvykle. Škola…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
28. 2. 2024
F-16 budú pôsobiť na letisku v Kuchyni

Nové stíhacie lietadlá F-16, ktoré mali podľa pôvodných plánov nastúpiť do služby na…

Zobraziť celý článok