6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa v nedeľu 3. decembra niesli tóny skladieb Mozarta, Vivaldiho či Paganiniho v podaní Cirkevného konzervatória v Bratislave. Svojím koncertom otvorili naše celomestské podujatie Adventné Malacky 2023.

          Mesto nadviazalo na skvelú spoluprácu z minulého roka, keď Cirkevné konzervatórium tiež otváralo advent v Malackách. V programe sa predstavili študenti a pedagógovia hudobného odboru hrou na čembalo, gitaru, husle, violu, violončelo, flautu, študenti spevu, študenti špecializácie stará a komorná hudba a študenti z hudobno-dramatického odboru, keďže sme počuli aj prednes. Okrem sólových čísel so sprievodom klavíra boli súčasťou koncertu aj komorné diela ako sláčikové kvarteto, flautové trio alebo dielo pre dva soprány, husle/flautu, violu a basso continuo.

      Dekan farnosti Ján Ragula v úvode koncertu požehnal mestský adventný veniec a primátor Juraj Říha na ňom zapálil prvú sviečku. „Vianoce budú každý rok, ale to či bude v našom srdci a v našich rodinách miesto pre Boha, záleží len na nás. Želám vám požehnaný advent – čas prípravy na vianočné sviatky,“ povedal dekan.     

Primátor sa taktiež prítomným prihovoril: „Všetkým vám prajem, aby nastávajúci adventný čas priniesol pokoj a dobro do vašich domácností, ale aj do vašich sŕdc. Prajem si, aby všetky ďalšie dni boli plné pochopenia a tolerancie, aby sme pochopenie a podporu našli u našich blízkych a priateľov, ale aj my Malačania medzi sebou, pretože sme jedno veľké spoločenstvo. A taktiež vám prajem pevné zdravie a osobné šťastie.“

          Svetlo sviečok na adventnom venci symbolizuje večný život. Okrem toho, že každú ďalšiu zapaľujeme vždy v nedeľu, každá nesie samostatné posolstvo. Prvá adventná sviečka znamená mier. Druhá nám pripomína vieru, tretia je posolstvom lásky a štvrtá symbolizuje nehasnúcu nádej. „Mier. Slovo, ktoré sme doteraz brali ako samozrejmosť. Jeho význam sa zmenil a dnes toto slovo znamená  skôr túžbu. Túžbu po živote v mieri. Prajem si celosvetový mier, ale prajem vám aj mier v rodinách, mier medzi priateľmi a tiež požehnaný vianočný čas,“ povedala vo svojom príhovore riaditeľka Mestského centra kultúry Jana Zetková. Po koncerte pripravila Malacká farská charita adventný punč. Výťažok z predaja bude použitý pre občanov v núdzi.          

Program Adventných Malaciek pokračoval v utorok 5. decembra príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka na Kláštornom námestí pred kostolom. Ešte predtým deti zabávalo Divadlo HAAF Zuzany Haasovej. Mikuláš deťom priniesol darček v podobe koncertu PACI PAC. Fotografie zverejníme na facebooku v profile malacky.sk. Ďalší program bude pokračovať od 15. decembra v rámci Vianočných trhov. Pozývame vás zažiť pekné chvíle s blízkymi v spoločnosti malackých umelcov.

Text a foto: N. Jánošová

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok