18. 12. 2009
Hodina deťom aj v Malackách

Po prvý raz sa do zbierky Hodina deťom zapojili dobrovoľníci z Malaciek. Prispieť pred Vianocami na dobrú vec pre rozličným spôsobom znevýhodnené deti má málokto srdce odmietnuť. Medzi prvými darcami v Malackách boli úradníci mestského úradu, ale aj pracovníci súkromných firiem, zubní laboranti a lekári sídliaci v tej istej budove.

Štvrtok 17. 12. bol dňom, keď odštartoval 11. ročník tejto celonárodnej zbierky. Malacky sa zapojili do akcie vďaka iniciatíve magazínu NIM (nezávislý internetový magazín – www.nim.sk) spolu so žiakmi ZŠ M. Olšovského a naše mesto je tak jediným mestom na Záhorí, ktoré „pracuje pre Huga“ – maskota zbierky na odznakoch, ktoré dostával každý darca. Dobrovoľníkom sa všade dostalo láskavého prijatia a podpory.

Charitatívnu zbierku  štedro podporili taktiež pracovníčky Centra voľného času, mnohé súkromné firmy a obyvatelia. Pokiaľ ste nestihli dobrovoľníkov, ešte vždy máte možnosť zaslať esemesku v sieti Orange a T-mobile, alebo prispieť cez internet. „Vďaka patrí všetkým darcom v mene detí Slovenska a oddeleniu marketingu MsÚ za organizačnú podporu akcie,“ uviedla Katarína Škrabáková – členka tímu NIM. Podľa jej predbežnej informácie v Malackách vyzbierali cca 250 € (7540 Sk)

Text: -tabu/nim-; Foto: -tabu-

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok