16. 5. 2008
Hlavnou kontrolórkou zostáva Ľubica Čikošová

Štrnásť poslancov Mestského zastupiteľstva v Malackách 15. mája na mimoriadnom zasadnutí v tajnom hlasovaní rozhodlo, kto bude v nasledujúcom šesťročnom období zastávať funkciu hlavného kontrolóra mesta. Trinásť poslancov podporilo terajšiu kontrolórku Ing. Ľubicu Čikošovú (vo funkcii od 9. 9. 1999). Jeden hlasoval za jej jedinú protikandidátku Marcelu Knotkovú, bývalú prednostku Obecného úradu vo Veľkých Levároch.
 
V úvode zasadnutia MsZ primátor Jozef Ondrejka plénu navrhol tajný spôsob hlasovania (ZA: 11, PROTI: 2, NEHLASOVAL: 1). Kandidátky, ktoré predstupovali v abecednom poradí, dostali päť minút na prezentáciu. Poslanci mohli kandidátkam pred dôležitou voľbou v diskusii položiť otázky. Urobil tak len jeden – Juraj Říha. Ľ. Čikošovej aj M. Knotkovej sa spýtal, ako by vo funkcii vykonávali kontrolu nad hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom mesta.

„Dôležité je stanoviť si pravidlá kontroly, ktoré odsúhlasí mestské zastupiteľstvo. Pri nakladaní s mestským majetkom majú mať rozhodujúce slovo poslanci. Isté kompetencie má zo zákona aj primátor,“ reagovala Ľ. Čikošová. M. Knotková odpovedala podobne v tom, že dodržiavanie zákonov je predpokladom efektívneho hospodárenia samosprávy a o majetku mesta by sa malo rozhodovať na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Azda „rozstrelová“ otázka či miera skúseností s kontrolnou činnosťou napokon rozhodli o suverénnom víťazstve súčasnej (aj budúcej) hlavnej kontrolórky Malaciek Ľubice Čikošovej.  

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok